Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Consorci de Gestió de Residus del Baix Camp

La creació del Consorci per a la Gestió de Residus Municipals del Baix Camp i els seus estatuts van ser aprovats per un Decret del Govern de la Generalitat de Catalunya el 19 d'abril de 1994.


Actualment, el Consorci és titular del Centre Comarcal de Gestió de Residus Municipals del Baix Camp, ubicat a Botarell. Aquest Centre es va inaugurar el 1997.


Les instal·lacions del Centre són:

 • Planta comarcal de compostatge
 • Planta de transferència
 • Deixalleria comarcal
Aquestes instal·lacions són gestionades, per encàrrec del Consorci, per l'empresa Serveis Comarcals Mediambientals, SA (SECOMSA).


ELS OBJECTIUS DEL CONSORCI SÓN ELS SEGÜENTS

 • La construcció, explotació, conservació i manteniment de les instal·lacions necessàries per dur a terme les operacions de tractament, reciclatge i disposició controlada dels residus sòlids municipals i assimilables.
 • El foment de l'aplicació de la recollida selectiva i del reciclatge, tant dels residus municipals com dels assimilables que puguin ser recollits.
 • L'autorització de la deposició i codeposició dels residus municipals i la recaptació de les taxes sobre residus assimilables a municipals legalment establertes.

LA COMPOSICIÓ DEL CONSORCI DE RESIDUS ÉS

 1. Consell Comarcal del Baix Camp
 2. Agència de Residus de Catalunya
 3. Ajuntament de Botarell
 4. Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
 5. Ajuntament de Riudoms
 6. Ajuntament de Mont-roig del Camp
 7. Ajuntament de la Selva del Camp
 8. Un ajuntament de la comarca del Baix Camp designat per l'agrupació de municipis de la zona de les Muntanyes de Prades

ELS ÒRGANS DEL CONSORCI SÓN ELS SEGÜENTS

 • La Junta de Govern (integrada per un/a representant de cadascuna de les entitats de ple dret que configuren la composició del Consorci)
 • La presidència (el president del Consell Comarcal del Baix Camp)
 • La Direcció

LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE SÓN

 • Planta comarcal de compostatge
 • Planta mecànica-biològica de tractament de residus sòlids urbans
 • Parc de vehicles de recollida de residus
 • Planta de transferència
 • Deixalleria comarcal central 

PROJECTE EN MARXA


Actuacions de millora i d'interconnexió del conjunt d'instal·lacions del Centre Comarcal de Gestió de Residus, d'acord amb les previsions del Pla Territorial Sectorial.


Les actuacions van dirigides a millorar l'operativitat del conjunt d'instal·lacions de la planta de tractament mecànic i biològic i de la planta de compostatge, optimitzant el seu ús i capacitats de tractament, així com millorant la interconnexió entre les instal·lacions amb objecte de facilitar la logística interna, l'intercanvi d'energia, reducció de consums, millora de mobilitat, aprofitament de sinergies, etc.


Consell Comarcal Baix Camp

Dr. Ferran, 8 43202 - Reus

Tel. 977 327 155 (ext. 211) - Fax: 977 321 773


Direcció: Gustau Biada Canales

© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773