Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Composició

La comarca del Baix Camp està formada per 28 municipis, d'entre els quals, Reus és capital. Amb dades oficials d'Idescat del 2020, el nombre d'habitants de la comarca és de 194.127 persones i té una extensió territorial de 697,1 km2.


El Consell Comarcal del Baix Camp és un òrgan administratiu que té el seu àmbit d'actuació delimitat a la comarca, per la qual cosa és un ens local. El seu principal objectiu és donar serveis als ajuntaments de la comarca del Baix Camp i mancomunar-los per facilitar la gestió municipal


Els/les membres dels Consells Comarcals s'anomenen consellers/es i són elegits/des de manera indirecta coincidint amb la renovació dels ajuntaments cada quatre anys, en les eleccions municipals. És per això que la condició indispensable per a ser conseller/a és ser regidor/a d'un ajuntament de la comarca. 


El nombre total de consellers/res ve establert legislativament d'acord amb el nombre total d'habitants de la comarca. La distribució del total entre les diferents forces polítiques depèn d'una operació matemàtica, regulada legislativament, basada en el nombre de regidors/res i de vots obtinguts per cada formació política als ajuntaments dels diferents municipis de la comarca.


La normativa pel que fa a la composició i l'actuació del Consell Comarcal s'emmarca en l'article 3 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Organització Comarcal de Catalunya, així com al Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.


El Consell Comarcal del Baix Camp està format per 33 consellers/res. La composició per forces polítiques després de les eleccions de 26 de maig de 2019 és la següent:


Distribució dels escons del Consell Comarcal del Baix Camp entre les forces polítiques representadesÒRGANS UNIPERSONALS DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP


Il·lma. Sra. Rosa M. Abelló i Borràs, presidenta


Sr. Sergi Pedret Llauradó, vicepresident executiu d'Impuls a l'administració electrònica i participació

Sra. Anna López Vázquez, vicepresidenta executiva d'Igualtat i polítiques de gènere

Sr. Ernest Roigé Savall, vicepresident executiu de Territori, sostenibilitat i petits municipis


Sra. Montserrat Roca Navarro, conselleria de coordinació de l'Àrea de Serveis als Municipis i Medi Ambient

Sra. Lídia Guerrero Martín, conselleria de coordinació de l'Àrea de Serveis a la Ciutadania

Sra. Beatriz Mayordomo Pujol, conselleria de coordinació l'Àrea de Promoció Econòmica, Ocupació i Turisme


Sr. Ricard Gili i Ferré, portaveu ERC-AM

Sr. Josep M. Puig i Tàrrech, portaveu JUNTS

Sra. Diana Salvadó Artells, portaveu PSC-CP

Sra. Débora García i Cámara, portaveu C's

Sra. Laia Muntas i Tàrrech, portaveu AMUNT

Sr. David Chatelain i Lucena, portaveu PP

Sr. Daniel Rubio i Angosto, portaveu Ara


Sr. Joan Emili Llauradó Grau, gerència

Sr. Joan Manuel Abelló, secretaria general

Sra. Rosa M. Pérez López, intervenció

Sra. Dolors Canela Padrol, tresoreriaCONSELLERS I CONSELLERES COMARCALS ERC-AM


Rosa M. Abelló i Borràs

Andreu Carrasco

Sergi Ciurana i Nicolau
Lluís Escoda i Freixas
Rosa M. Abelló i Borràs
Andreu Carrasco i Sardà Sergi Ciurana i Nicolau
Lluís Escoda i Freixas
Ricard Gili i Ferré

Arnau Guasch i Girona

Josep Llong
Beatriz Mayordomo i Pujol
Ricard Gili i Ferré
Arnau Guasch i Girona Josep Llonch i Rafecas Beatriz Mayordomo i Pujol
Ernest Roigé i Savall Joan Carles Santos Bonet Jordi Sierra i Salsench
Ernest Roigé i Savall Joan Carles Santos i Bonet Jordi Sierra i Salsench


CONSELLERS I CONSELLERES COMARCALS JUNTS


Antoni Abelló i Grau

Lídia Bargas y Musoy

Lluís M Castellví i Valls

Lídia Guerrero i Martín

Antoni Abelló i Grau Lídia Bargas i Musoy Lluís M. Castellví i Valls Lídia Guerrero i Martín

Gemma Pahí i Llort Sergi Pedret Llauradó Josep M. Puig i Tàrrech

Gemma Pahí i Llort Sergi Pedret i Llauradó Josep M. Puig i Tàrrech
Josep M. Rovira i Casadó Carles Samarra Lorenzo


Josep M. Rovira i Casadó Carles Samarra Lorenzo
CONSELLERS I CONSELLERES COMARCALS CANDIDATURA DE PROGRÉS

Pere Carrasco i Gené

José Manuel Hernández i Pérez

Anna López i Vàzquez
Maria del Carme Pozuelo i Blanco
Pere Carrasco i Gené
José Manuel Hernández Pérez
Anna López i Vázquez
M. del Carmen Pozuelo i Blanco
Montserrat Roca i Navarro
Diana Salvadó i Artells


Montserrat Roca i Navarro
Diana Salvadó i ArtellsCONSELLERS I CONSELLERES COMARCALS C's

Débora García i Cámara

Juan Carlos Romera i GilDébora García i Cámara
Juan Carlos Romera i GilCONSELLERS I CONSELLERES COMARCALS AMUNT

Laia Muntas i Tàrrech

Mònica Pàmies i FloresLaia Muntas i Tàrrech
Mònica Pàmies i FloresCONSELLERS I CONSELLERES COMARCALS PP

David Chatelain i Lucena
David Chatelain i Lucena
CONSELLERS I CONSELLERES COMARCALS ARA

Daniel Rubio i Angosto
Daniel Rubio i Angosto
© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773