Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Composició

La comarca del Baix Camp està formada per 28 municipis, d'entre els quals, Reus és capital. Amb dades oficials d'Idescat del 2017, el nombre d'habitants de la comarca és de 187.471 persones i té una extensió territorial de 697,1 km2.


El Consell Comarcal del Baix Camp és un òrgan administratiu que té el seu àmbit d'actuació delimitat a la comarca, amb la qual cosa és un ens local. El seu principal objectiu és donar serveis als ajuntaments de la comarca del Baix Camp i mancomunar-los per facilitar la gestió municipal


Els/les membres dels Consells Comarcals s'anomenen consellers/es i són elegits/des de manera indirecta coincidint amb la renovació dels ajuntaments cada quatre anys, en les eleccions municipals. És per això que la condició indispensable per a ser conseller/a és ser regidor/a d'un ajuntament de la comarca. 


El nombre total de consellers/res ve establert legislativament d'acord amb el nombre total d'habitants de la comarca. La distribució del total entre les diferents forces polítiques depèn d'una operació matemàtica, regulada legislativament, basada en el nombre de regidors/res i de vots obtinguts per cada formació política als ajuntaments dels diferents municipis de la comarca.


La normativa pel que fa a la composició i l'actuació del Consell Comarcal s'emmarca en l'article 3 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Organització Comarcal de Catalunya, així com al Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.


El Consell Comarcal del Baix Camp està format per 33 consellers/res. La composició per forces polítiques després de les eleccions de 25 de maig de 2015 és la següent:


Composició de les formacions polítiques del Consell ComarcalÒRGANS UNIPERSONALS DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP


Il·lm. Sr. Joaquim Calatayud i Casals, president.


Sra. Rosa M. Abelló Borràs,  vicepresidenta 1a.

Sr. Fran Morancho López, vicepresident 2n.

Sr. Antoni Abelló Grau, vicepresident 3r.

Sra. Lídia Bargas Musoy, vicepresidenta executiva territorial.


Sra. Montserrat Roca Navarro, conselleria de coordinació de l'Àrea de Serveis als Municipis i Medi Ambient.

Sra. Anna Aragonès Roc, conselleria de coordinació de l'Àrea de Serveis a la Ciutadania.

Sra. Beatriz Mayordomo Pujol, conselleria de coordinació l'Àrea de Promoció Econòmica, Ocupació i Turisme.


Sra. Mercè Dalmau Mallafré, portaveu PDeCAT.

Sra. Noemí Llauradó Sans, portaveu ERC.

Sra. Diana Salvadó Artells, portaveu Candidatura de Progrés.

Sr. Pere Campíñez Salas, portaveu CUP.

Sr. David Chatelain Lucena, portaveu PP.

Sr. Imanol Rico Mañas, portaveu Ciutadans.

Sr. Jordi Cervera Martínez, portaveu Ara.


Sr. Joan Emili Llauradó Grau, gerència.

Sr. Joan Manuel Abelló, secretaria general.

Sra. Rosa M. Pérez López, intervenció.CONSELLERS I CONSELLERES COMARCALS PDeCAT


Joaquim Calatayud CIU

Antoni Abelló CIU

Anna Aragonès CIU Lídia Bargas CIU
Joaquim Calatayud
Antoni Abelló
Anna Aragonès
Lídia Bargas
Lluís M. Castellví CIU

Francisco Chamizo CIU

Mercè Dalmau CIU Agustí Domingo CIU
Lluís M. Castellví
Francisco Chamizo
Mercè Dalmau
Agustí Domingo
Xavier Gallego CIU

Joan J. Garcia

Josep Llevaria CIU Antoni Marca CIU
Xavier Gallego
Joan Josep Garcia
Josep Llevaria
Antoni Marca


CONSELLERS I CONSELLERES COMARCALS ERC


Rosa M. Abelló ERC

Lluís Escoda ERC


Sergi Ciurana ERC

Beatriz Mayordomo ERC


Rosa M. Abelló
Lluís Escoda Sergi Ciurana Beatriz Mayordomo

Ernest Roigé ERC-AM
Irene Aragonès ERC-AM

Arnau Guasch Girona
Jordi Ortiz Boria
Ernest Roigé
Irene Aragonès
Arnau Guasch
Jordi Ortiz


CONSELLERS I CONSELLERES COMARCALS CANDIDATURA DE PROGRÉS

Pere Carrasco CP

Andreu Martín CP

Fran Morancho CP Montserrat Roca CP
Pere Carrasco
Andreu Martín
Fran Morancho
Montserrat Roca
Diana Salvadó CP


Diana Salvadó
CONSELLERS I CONSELLERES COMARCALS CUP

Pere Campínez CUP

Marta Llorens CUP

Oriol Ciurana CUP


Pere Campíñez
Marta Llorens
Oriol Ciurana


CONSELLERS I CONSELLERES COMARCALS PP

David Chatelain PP

Sílvia Pujol PPDavid Chatelain
Sílvia PujolCONSELLERS I CONSELLERES COMARCALS CIUTADANS

Guillem Figueras Ciutadans

Imanol Rico CiutadansGuillem Figueras
Imanol RicoCONSELLERS I CONSELLERES COMARCALS ARA

Jordi Cervera Ara
Jordi Cervera
© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773