Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Beques i ajuts

Beques i ajuts que gestiona el Departament d'Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Camp:

  • AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ESCOLAR. CURS 2019/2020.

TERMINI PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS: FINS EL 31 DE MAIG (en els centres d'ensenyament corresponents).


Informació bàsica sobre els ajuts


Model de sol·licitud dels ajuts individuals de menjador escolar.


Per sol·licitar els ajuts individuals de menjador escolar cal que l'/la alumne estigui matriculat en un centre educatiu sostingut per fons públics de Catalunya i que cursi qualsevol dels cursos de segon cicle d'educació infantil, educació primària i secundària obligatòria.

El càlcul de les beques menjador es fa en funció del compliment dels límits d'ingressos de la unitat familiar (els que resideixen en una mateixa llar) i per l'agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:

  • Primer adult/a (sustentador/a principal): 10.096,50€
  • Segon adult/a (sustentador/a principal): 5.048,300€
  • Altres adults/es que integren la unitat familiar diferents als sustentadors/es principals: 2.524,15€.
  • Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.028,95€.


© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773