Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Resposta a preguntes freqüents sobre les restriccions d'activitats per la Covid-19

IMATGES RELACIONADES
Telèfons d’informació centralitzats
Telèfons d’informació centralitzats

20 de març de 2020


El Consell Comarcal del Baix Camp difon informació del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) sobre malalties transmissibles emergents. El document que ha creat aquest organisme per a la ciutadania consta de preguntes i respostes sobre les restriccions d'activitats a Catalunya pel coronavirus Covid-19.


Els tres blocs de què consta el text són referents a mobilitat, obertura d'activitats comercials i altres. Algunes de les informacions que exposa són:

 • Hi ha un telèfon d'informació centralitzat? D'informació el 012, per simptomatologia el 061. El 112 només per emergències i en cap cas per informació.
 • Estan assegurats els moviments dels serveis d'emergència? Sí.
 • Què es considera un servei essencial? Seguretat i emergències, salut, serveis penitenciaris, serveis socials i residencials, serveis funeraris, electricitat, aigua potable, aigües residuals, serveis de depuració d'aigües, combustibles, gas, telecomunicacions, residus urbans i industrials, residus sanitaris, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d'animals, animals vius (transport i veterinaris) i escorxadors
 • Quins són els grups de major risc? Salut indica que els grups de major risc són les persones d'edat avançada i les persones amb malalties cròniques, com són les cardiovasculars, diabetis, cardíaques o pulmonars, o amb problemes al sistema immunològic.
 • Em puc moure dins del meu municipi? La mobilitat es limita a determinades activitats: adquisició d'aliments, productes farmacèutics de primera necessitat, entitats financeres i assegurances, desplaçament al lloc de treball, retorn a residència habitual, atenció i cura a menors d'edat, gent gran i altres persones especialment vulnerables. Sempre individualment excepte l'acompanyament a persones amb discapacitat o altra causa justificada. A més, es manté vigent el confinament a Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí, on hi ha controls per no entrar-hi ni sortir-ne, excepte els serveis essencials
 • Hi ha algun “certificat de mobilitat” o document oficial que hagi de portar per poder circular a peu o amb vehicle? No existeix aquest document hores d'ara
 • Em puc desplaçar per canviar la custòdia de menors a una altra localitat, tant si està a prop com allunyada del meu domicili? Sí, entenent que es tracta d'atendre un menor
 • Puc sortir a comprar amb els menors a càrrec si no hi ha ningú més al domicili? Demaneu a algú que us faci arribar els aliments o productes bàsics que us calguin o fer la compra per mitjans electrònics. Si no és possible, eviteu que entrin als establiments.
 • Puc visitar els meus familiars dependents? Sí, per garantir l'atenció que necessitin. Mantingueu la distància d'1 a 2 metres i eviteu el contacte físic.
 • Podem estar als espais comunitaris de l'edifici on vivim? No, atès que és un espai privat d'ús públic.
 • Puc anar a donar sang? Sí, responent a les crides que faci l'autoritat sanitària i amb mesures de precaució.
 • Què passa si em caduca el DNI aquests dies? S'ha establert la pròrroga d'1 any, fins al 13 de març de 2021, de la vigència dels DNI de persones majors d'edat que caduquin des de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma.
 • Com justificar una causa de força major o situació de necessitat per circular a l'exterior? Porteu a sobre els documents que certifiquin la situació de necessitat o causa de força major perquè la policia ho pugui comprovar. Són només per a situacions de molta alta excepcionalitat.

Per accedir a l'última versió del document del CECAT mencionat, que es va actualitzant de forma periòdica, podeu fer-ho mitjançant aquest enllaç del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya
© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773