Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

L'Agència Catalana del Consum inicia controls per evitar abusos durant la pandèmia

IMATGES RELACIONADES
Imatge d'arxiu
Imatge d'arxiu

13 de juliol de 2020


El Consell Comarcal del Baix Camp informa que la Generalitat, a través de l'Agència Catalana del Consum (ACC) del Departament d'Empresa i Coneixement, ha endegat actuacions de control i d'inspecció en 3 àmbits: plataformes en línia de reclamació, bufets d'advocats i empreses d'assessorament legal; companyies aèries i venda de productes destinats a la prevenció de contagis. L'objectiu és evitar abusos que vulnerin els drets de les persones consumidores, en el marc de les afectacions generades per la crisi sanitària de la COVID-19.


Des de la declaració de l'estat d'alarma el passat mes de març, l'Agència ha gestionat 5.204 consultes i ha rebut un total de 3.697 reclamacions per afectacions derivades de les mesures preses per fer front a la COVID-19. La majoria d'aquestes reclamacions estan relacionades amb l'àmbit dels transports (el 65%), principalment per afectacions en el transport aeri (57%) per la cancel·lació de vols. El 22% són reclamacions per altres serveis de consum, que inclou afectacions relacionades amb viatges, activitats culturals i d'oci, esportives o educatives, entre d'altres; i un 7% estan relacionades amb l'àmbit de la restauració i els allotjaments turístics. Davant les incidències detectades en el sector del transport aeri i, també, l'augment de la demanda de productes destinats a minimitzar els riscos de propagació del coronavirus –mascaretes, gels hidroalcohòlics, etc.–, l'Agència ha endegat aquestes campanyes d'inspecció i control específiques:


Plataformes en línia de reclamació, bufets d'advocats i empreses d'assessorament legal

L'acció es realitza a través de campanyes de gran difusió als mitjans, en especial a la televisió. En cas que es detectin vulneracions dels drets de les persones consumidores, es proposaran mesures disciplinàries per tal que no es repeteixin en el futur.


Campanya de control a companyies aèries

El sector de les línies aèries ha registrat un volum important d'incidències, més concretament per les reticències d'algunes companyies a l'hora d'informar adequadament els seus clients sobre el dret al reemborsament dels bitllets en cas de cancel•lació del vol. L'objectiu és comprovar, d'una banda, si en l'actuació de les companyies aèries hi ha hagut una pràctica comercial deslleial i, d'altra banda, verificar si en els casos en què hi ha hagut situacions de força major que han impedit que els passatgers poguessin volar –és a dir, vols no cancel•lats per part de la companyia aèria–, s'ha actuat d'acord amb el que fixa el Reial Decret Llei 11/2020, que estableix que els consumidors tenen dret a recuperar els diners d'aquells serveis que no hagi estat possible prestar a causa de les restriccions marcades per l'estat d'alarma. En cas que la inspecció de consum constati una mala praxi per part de les línies aèries, s'obriran els expedients sancionadors corresponents.


Productes destinats a la prevenció de contagis

La inspecció de consum ha posat en marxa una campanya de control d'aspectes com ara l'etiquetatge, la publicitat, les característiques o els preus de productes que es consideren imprescindibles per a minimitzar els riscos de propagació de la malaltia COVID-19, com ara mascaretes EPI (equip de protecció individual), mascaretes higièniques, gels hidroalcohòlics o antisèptics de pell sana. A més, per tal de garantir-ne l'accés en condicions que evitin situacions abusives en el preu, s'han fixat imports màxims de venda al públic en el cas concret de les mascaretes quirúrgiques, els antisèptics de pell sana autoritzats per l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS) i els gels i solucions hidroalcohòliques per a mans de naturalesa cosmètica autoritzades temporalment per l'AEMPS.


Per a qualsevol consulta, reclamació, queixa o denúncia relacionades amb consum, podeu clicar en aquest enllaç.
© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773