Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Factura Electrònica

Com puc crear una factura electrònica?


El format electrònic per a emetre factures electròniques a l'Administració és Facturae, segons l'Ordre PRE/2971/2007. Per a generar les factures amb aquest format públic es disposa de diversos mecanismes.


En el següent enllaç trobareu informació referent a la creació de e-factura.


A continuació s'indiquen els codis DIR3 del Consell Comarcal del Baix Camp:


  • Unitat Tramitadora: L06090003
  • Oficina Comptable: L06090003
  • Òrgan Gestor: L06090003

Com enviar una factura electrònica?


La bústia de lliurament és genèrica per a tots els ens adherits a l'e.FACT:


https://efact.eacat.cat/bustia


En el següent enllaç trobareu informació referent a com enviar una e-factura.


Com consultar el seu estat?


En el següent enllaç trobareu informació referent a la consulta d'una e-factura.


Què signifiquen els estats de la e-factura que informa l'e.FACT?


En el següent enllaç trobareu informació referent a la consulta d'una e-factura.


Més informació sobre les e-factures


En el següent enllaç trobareu més informació.


© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773