Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran

El Consell Consultiu de la Gent Gran és un òrgan consultiu i de participació del Consell Comarcal del Baix Camp que vetlla per la millora del benestar i de la qualitat de vida de la gent gran de la comarca.


L'estructura de treball és la següent:

 • Assemblea General: és l'òrgan de representació màxima i el formen la presidència, la vicepresidència i un/a representant de cada entitat admesa en el Consell Consultiu. La presidència l'exerceix el president del Consell Comarcal del Baix Camp.
 • Comissió executiva del Consell: s'encarrega de discutir, informar i estudiar els assumptes que es debatran a l'assemblea general. La comissió la formen la presidència, la secretaria tècnica i set persones escollides de forma lliure, secreta i directa per l'Assemblea General entre els seus membres. 

Objectius:

 •  Assessorar i informar sobre els temes que fan referència a la problemàtica de la gent gran.
 • Ser un instrument de participació i col·laboració amb l'àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Camp.
 • Promoure la constitució i organització de noves entitats i associacions de la tercera edat, així com vetllar perquè siguin dotades dels equipaments i mitjans adients.
 • Promoure la celebració d'actes, trobades de discussió i assemblees amb la finalitat de desenvolupar la discussió i la recerca de solucions als problemes socials, de salut, culturals, econòmics, etc, de la gent gran.

Activitats:

 • Visites a les associacions i casals de la comarca per recollir les opinions e iniciatives de la gent gran i encoratjar-la a participar en tots els actes i totes les activitats que organitza el Consell Consultiu de la Gent Gran.
 • Xerrades.
 • Trobada comarcal de la gent gran.
 • Sortides culturals.
 • Campionats de jocs de taula i de bitlles.
 • Composició i edició de la revista “La Nostra Veu”.

Membres:

 • Associacions i casals de la gent gran dels municipis del Baix Camp.
© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773