Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Procés

Quan l'usuari és el Propietari:
 • S'informa de les condicions del servei.
 • Si la proposta resulta interessant es visita l'habitatge.
 • L'equip de professionals dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Baix Camp valora l'habitatge i fa una proposta de preu del lloguer.
 • El propietari accepta o no, sense cap mena de compromís.
 • Si accepta:
  • Ha de facilitar tota la documentació que se li demana i ha de cedir un joc de claus.
  • Signar el full de compromís.
 • Cerca de llogaters.
 • Signar el contracte de lloguer.
 • A partir d'aquí, per qualsevol cosa, s'han de posar en contacte amb la Borsa de Lloguer.

Quan l'usuari és el Llogater:

 • Inscripció al Registre de l'Habitatge de Protecció Oficial (HPO).
 • Aportació de la documentació sol·licitada.

© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773