Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

L'Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Camp ha realitzat 1.200 actuacions al 2007.

21 de gener de 2008


L'Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Camp ha dut a terme gairebé 1.200 actuacions durant l'any 2007. Aquestes actuacions estan dividides segons els 3 blocs en què actua el departament: Atenció Social, Serveis i Programes i Programes d'acció comunitària.


Dins d'Atenció Social s'hi troba el SSAP i l'EAIA. El SSAP (Serveis socials d'atenció primària) està format per un equip de vuit professionals, entre treballadors socials i educadors que es desplacen als municipis de la comarca de menys de 20.000 habitants. En total, es treballa a 26 municipis per atendre a la població amb alguna necessitat social.


L'EAIA és l'equip d'atenció a la infància i adolescència en alt risc social i la seva funció és atendre a nens que es trobin en situació de desprotecció, maltractament o en risc de trobar-s'hi. El Consell Comarcal del Baix Camp disposa de dos equips diferents: un és l'EAIA Supra Comarcal que dóna servei a la comarca del Baix Camp, Priorat i la Conca de Barberà. L'altre és l'EAIA Reus que es centra només en la capital de la comarca. L'EAIA Supra Comarcal ha atès 150 casos, mentre que l'EAIA Reus n'ha treballat en 200.


Serveis i programes

 


Un altre servei és la Telealarma domiciliària destinada a la gent gran. Consisteix en un servei d'atenció telefònica 24 hores, on l'usuari pot contactar amb una central de control en cas que es trobi en una situació d'emergència. En total, l'Àrea de serveis socials té instal·lats 45 aparells.


L'Àrea de Serveis Social també respon a les necessitats de les persones que pateixen alguna disminució. Per això, s'ofereix un transport adaptat que, diàriament, recull a 30 persones per tal d'apropar-les al seu centre de treball especialitzat o bé al seu corresponent centre escolar.

L'atenció a la dona forma part dels serveis que ofereix el Consell Comarcal del Baix Camp, per això s'ofereixen dos serveis diferents. Un d'ells està dirigit a les dones maltractades i consisteix en un servei telefònic d'atenció psicològica durant 24 hores. Una vegada demanen ajuda, se les trasllada a un pis d'urgència, en el qual han estat 5 dones aquest 2007.


El segon servei destinat a la dona és el SIAD (Servei d'informació i atenció a les dones). Ofereix informació, orientació i assessorament en tots els aspectes que poden afectar la vida de la dona, com per exemple suport jurídic o orientació i informació laboral. S'estima que el SIAD ha tractat aproximadament a 370 dones.


Programes d'acció comunitària

Les associacions també participen a l'Àrea de Serveis Socials. Una d'aquestes és el CCCGG (Consell consultiu de la gent gran del Baix Camp) que s'encarrega de trobades per a la gent gran amb l'objectiu de cercar solucions sobre els problemes socials d'aquest col·lectiu.


L'altra associació és la Federació de Dones del Baix Camp, l'objectiu de la qual és fomentar la col·lectivitat, el civisme i la solidaritat social. Per tal d'arribar a aquest propòsit, la Federació col·labora amb l'Institut Català de les Dones i organitza trobades, entre d'altres activitats.


La Xarxa Comarcal de Ludoteques és un altre programa on els nens desenvolupen la seva personalitat, socialització i l'adquisició d'hàbits d'aprenentatge bàsics i d'esbarjo a través d'activitats lúdiques. Aquesta xarxa de ludoteques dóna resposta a la Selva del Camp, les Borges del Camp, Riudoms, Alforja, Vandellòs i l'Hospitalet, Montbrió i Mont-roig del Camp. Aquest servei s'ofereix durant onze mesos, des de setembre fins al juliol de 2008, i hi participen 140 nens.


Reus, 21 de gener de 2008

 


Un dels serveis d'aquest bloc d'actuació és el SAD (servei d'ajut a domicili) on 7 treballadors socials es desplacen fins a les llars de persones amb dificultats de desenvolupament, manca d'autonomia personal, disminució o una problemàtica familiar especial. Durant el 2007, es van realitzar 180 visites.© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773