Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

El 31 de gener acaba el termini per demanar ajuts de desplaçament per al curs 2007-2008

18 de gener de 2008


El dia 31 de gener s'acaba el termini per sol·licitar les ajudes individuals de desplaçament per a alumnes d'educació infantil i primària que concedeix el Consell Comarcal del Baix Camp. Els destinataris d'aquestes ajudes són aquells alumnes que tinguin dificultats de desplaçament per la distància que hi ha des de la seva residència, fins al centre docent. L'alumne, però, haurà de complir una sèrie de requisits per tal de poder gaudir d'aquesta ajuda.


Les ajudes van destinades als alumnes d'educació infantil i primària, i d'ESO. No obstant, si els Ajuntaments decideixen organitzar un servei de transport específic, que consisteixi en transportar als alumnes fins al centre docent, el Consell Comarcal podrà destinar directament a l'Ajuntament la totalitat dels imports que correspondrien als alumnes que s'hagin acollit a aquesta convocatòria.


Els alumnes que tindran priorat per rebre els ajuts seran aquells que resideixen en un municipi diferent al del centre que el Departament d'Educació els ha assignat, i que no comptin amb el servei de transport escolar organitzat pel Consell Comarcal. Els alumnes residents al mateix municipi també podran sol·licitar aquesta ajuda si viuen a més de 2 quilòmetres de distància del seu col·legi i que, a la vegada, gaudeixin d'un ajut de menjador atorgat pel propi Consell Comarcal del Baix Camp.

Existeix un segon criteri, segons el qual els alumnes que visquin al mateix municipi del seu centre, poden gaudir de l'ajuda si la distància és igual o superior als 3 quilòmetres i si la renda disponible anual per membre de la unitat familiar no sigui superior als 5.400 euros.


La quantitat assignada a cada ajut dependrà del pressupost global que finalment resulti de l'aplicació del conveni subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Camp i el Departament d'Educació; del nombre de sol·licituds favorables, i del barem econòmic que s'estableixi en funció de la distància del lloc de residència al centre escolar assignat.


Reus, 18 de gener de 2008© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773