Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

El nou Codi de Consum de Catalunya entra en vigor

IMATGES RELACIONADES
Agència Catalana del Consum i Consell Comarcal del Baix Camp
Agència Catalana del Consum i Consell Comarcal del Baix Camp

26 d'agost de 2010


 

El nou Codi de Consum de Catalunya va entrar en vigor el passat 23 d'agost. Les grans empreses tindran un període de sis mesos per adaptar-se a les noves obligacions mentre que per a les PIMES serà d'un any.

Els aspectes que destaquem són:

-    Les empreses prestadores de serveis de subministraments, transports, comunicacions i altres serveis bàsics hauran de tenir una adreça a Catalunya on les persones consumidores puguin formular les seves queixes o reclamacions.

-    Els telèfons d'atenció d'incidències i reclamacions als clients de les empreses de serveis bàsics (subministraments, transport, sanitaris, d'assegurances, etc) hauran de ser gratuïts.

-    Les empreses hauran de garantir el retorn de les quantitats que es cobrin anticipadament per la compra d'un bé o la contractació d'un servei.

-    Quan un consumidor contracti amb un intermediari (botigues de telefonia, compravenda de segona mà, etc) és com si ho fes directament amb el prestador del servei.

-    Els tiquets i comprovants de compra no s'han de poder esborrar i hauran de durar el mateix que la vida útil del producte, atès que són l'element clau en cas de reclamació.

-    S'amplia el dret a una informació clara i precisa, especialment en els serveis bàsics, atès que les persones consumidores hauran de tenir abans de contractar, tota la informació sobre les compensacions, reemborsaments, indemnitzacions i el mètode de determinació del seu import quan el servei no tingui la qualitat desitjada. La informació que es doni ha de fer-se en una lletra que tingui una mida i un contrast que permeti la lectura i comprensió de text.

-    En els serveis de tracte continuat, com ara els subministraments o la telefonia, l'empresa no pot deixar de prestar el servei per manca de pagament d'algun rebut o factura, si hagués estat objecte d'una reclamació no resolta. Tampoc es podran interrompre els subministraments bàsics o inscriure les persones consumidores en un fitxer d'impagats, llevat que hi hagi més de dues factures impagades i s'hagi notificat de forma fefaent l'impagament amb una antelació mínima de 10 dies.

-    Les empreses públiques hauran d'estar adherides a l'arbitratge de consum.

-    L'adhesió a l'arbitratge de consum per part de les empreses privades es tindrà en compte en la concessió de subvencions i ajuts públics.

 

El Codi de Consum també defineix, per primer cop en un text legal, que és el consum responsable, i determina que les relacions de consum s'hauran d'ajustar als criteris de racionalitat i sostenibilitat, en relació a la preservació del medi ambient, la qualitat de vida, l'especificitat cultural, el comerç just, l'endeutament familiar, els riscos admissibles i altres factors que determinen l'adequat desenvolupament socioeconòmic. El foment del consum responsable és un dels eixos bàsics de treball de les associacions de persones consumidores i usuàries.

 © Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773