Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

El Consell Comarcal del Baix Camp sol·licita gairebé 1.194.000 euros al PUOSC

10 de gener de 2008


El Consell Comarcal del Baix Camp ha aprovat la sol·licitud adreçada al Departament de Governació i Administracions Públiques per participar en la convocatòria del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2008-2012. S'han presentat 4 propostes i s'ha sol·licitat a PUOSC el 90 % del finançament.

Aquestes 4 propostes són el Pla de dinamització econòmica, Serveis d'assistència i promoció econòmica municipal, Servei de recollida selectiva i Servei de recollida de vehicles.


El Pla de dinamització econòmica

El Consell Comarcal del Baix Camp posarà en marxa, al llarg de tres anys, el Pla de Foment Turístic de les Muntanyes de la Costa Daurada. Aquest pla de foment afecta a 19 municipis d'interior de la comarca amb l'objectiu de dinamitzar-los econòmicament a través d'un turisme basat en l'explotació de la natura i del patrimoni cultural.

Per tal d'arribar a aquests objectius, el pla de foment proposa una sèrie d'actuacions que inclouen 7 accions relacionades amb la senyalització i amb la creació d'equipaments d'informació i dinamització turística. El pressupost total d'aquestes actuacions és de 240.361, 32 euros.

Serveis d'assistència i promoció econòmica municipal


El Consell Comarcal del Baix Camp s'ocupa de les competències d'assistència a 17 municipis en els àmbits jurídic, comptable, laboral, informàtic i tècnic i urbanístic.

A més a més, el Consell Comarcal del Baix Camp ha engegat un nou servei de dinamització i promoció econòmica destinat especialment a 19 municipis d'interior de la comarca. L'objectiu d'aquest servei és facilitar als ajuntaments dels municipis d'interior l'accés a línies de subvenció i ajuts que sovint queden fora del seu abast per les seves mancances de recursos tècnics i de personal.


Donat el gran volum de serveis prestats als municipis, així com per la demanda que s'ha generat a favor de la promoció econòmica de les poblacions amb menys recursos, s'ha fet necessari ampliar i millorar els espais d'assistència als municipis, ja que s'ha produït un increment de personal dedicat a aquests serveis. En total, es preveu un pressupost de 352.857, 47euros.


Servei de recollida selectiva

 


Per tal d'ampliar el nombre de municipis que gaudeixin d'aquest servei, es preveu un pressupost de 300.000 euros.


Servei de recollida de vehicles

Alguns ajuntaments de la comarca han demanat al Consell Comarcal del Baix Camp un servei mancomunat de retirada de vehicles. Aquests municipis, per la seva limitació de recursos tècnics i materials, no poden duu a terme una correcta retirada de vehicles abandonats amb totes les garanties jurídiques i mediambientals pertinents. Per això, el Consell Comarcal del Baix Camp vol posar en marxa un nou servei per donar resposta a aquesta demanda municipal amb un pressupost total de 300.000 euros.


Reus, 10 de gener de 2008

 


L'objectiu d'aquesta proposta és dotar als municipis de la comarca d'un nou sistema de recollida de residus urbans basat en el soterrament dels contenidors. Alguns municipis ja en disposen i ha resultat una experiència molt positiva, sobretot en quant a la reducció de les olors i en l'acceptació i la participació dels ciutadans en la recollida selectiva.© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773