Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

El pressupost consolidat del Consell Comarcal del Baix Camp és de gairebé 28.000.000 euros pel 2008

10 de gener de 2008


El Consell Comarcal del Baix Camp ha aprovat el pressupost consolidat per a l'exercici del 2008. La xifra total és de gairebé 28.000.000 euros, encara que també s'ha de tenir en compte el pressupost del Consorci per a la gestió de residus del Baix Camp, amb la qual cosa el pressupost global serà aproximadament de 52.000.000 euros.


El pressupost consolidat fa referència als organismes que depenen del Consell Comarcal del Baix Camp: Patronat Comarcal del Turisme, Organisme autònom de Desenvolupament Muntanyes del Baix Camp, SECOMSA, SECOMSA AIGÜES i SECOMSA CAMBRILS.


El pressupost propi del Consell Comarcal del Baix Camp és de 10.520.000 d'euros, dels quals un 1.249.554 estan destinats a inversions per a projectes de servei per als ajuntaments com ara el nou servei de recollida de vehicles, la implantació del servei de contenidors soterrats, millores al servei d'assistència municipal i el Pla de Foment Turístic. Dintre del pressupost propi del Consell Comarcal del Baix Camp, s'hi inclou el desplegament de la llei de dependència que serà dirigit per l'Àrea de Serveis Socials i dotarà a aquest departament de més competència.


Pel que fa als pressupostos de la societat mercantil SECOMSA és de 10.770.076 euros i de SECOMSA CAMBRILS és de 2.849.919 euros. Cal remarcar, però, el creixement de SECOMSA AIGÜES que ha incrementat el seu pressupost en gairebé 1.400.000 euros, la qual cosa significa un 17 per cent respecte a l'any passat i una xifra total de 8.166.603 d'euros. Aquest creixement és conseqüència de l'adhesió de més municipis a aquest servei, amb la qual cosa l'any 2008 serà per aquesta societat un any d'expansió.


Reus, 10 de gener de 2008

 © Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773