Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

El finançament 2017 dels Serveis Socials va augmentar en gairebé mig milió respecte del 2016

IMATGES RELACIONADES
Serveis Socials del Consell Comarcal
Serveis Socials del Consell Comarcal

Servei d'Inserció Laboral per persones amb discapacitat
Servei d'Inserció Laboral per persones amb discapacitat

SAI Baix Camp
SAI Baix Camp

1 de febrer de 2018


El finançament del 2017 dels Serveis Socials del Consell Comarcal atorgat pel contracte programa 2016 - 2019 signat amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya va augmentar en gairebé mig milió d'euros respecte a l'any 2016.


Aquest increment correspon a diversos àmbits d'acció, dels quals en destaquen:


  • 126.000 euros per als projectes Heura i Maragda, destinats a la inserció laboral i l'atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual i problemes de salut mental.
  • 80.000 euros més per al Servei de Transport Adaptat, que ha permès desdoblar rutes i poder oferir un servei porta a porta més acurat.
  • 70.000 euros per a la contractació d'una treballadora social per part de l'Equip d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència (EAIA), així com la incorporació d'una psicòloga i una treballadora social a l'EAIA de Reus.
  • 50.000 euros en ajudes als municipis de la comarca per tal d'implantar i implementar els diversos Plans Locals de Joventut.
  • 32.000 euros per a l'Equip Bàsic d'Atenció Social que, sumant-hi els recursos dels convenis de col·laboració signats amb diversos ajuntaments, han permès crear un equip de suport a les famílies amb expedient de risc d'infància i risc de desemparament, i la contractació de més professionals per tal de donar resposta a l'increment d'usuaris que sol·liciten informes de vulnerabilitat.
  • 22.000 euros destinats a la contractació d'un educador social per tal de potenciar els Serveis d'Intervenció Socioeducativa (SIS) d'estiu i la xarxa comarcal de SIS del Baix Camp, així com l'ampliació del contracte de 20 a 25 hores de les set tècniques d'integració social que dinamitzen i planifiquen les activitats del SIS a tota la comarca.
  • 15.874 euros per a l'elaboració i implantació del Pla Intern d'Igualtat del Consell Comarcal del Baix Camp, a través de jornades de formació i sensibilització als professionals.
  • 7.000 euros destinats a la prestació del Servei d'Atenció a Domicili per a persones amb dependència.
  • 3.750 euros en l'aplicació de mesures d'igualtat per a persones LGBTI i la creació del Servei d'Atenció Integral del Baix Camp.

La millora del finançament en serveis socials, benestar i polítiques d'igualtat durant l'any 2017 forma part de l'addenda al contracte programa 2016 - 2019 subscrit amb la Generalitat, que incorpora també las previsions pressupostàries per als exercicis 2018 i 2019.© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773