Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Recomanacions de l'Agència Catalana de Consum a l'hora de contractar viatges combinats

IMATGES RELACIONADES
Imatge d'arxiu
Imatge d'arxiu

22 de juliol de 2019


Ara que s'acosten les vacances d'estiu, el Consell Comarcal del Baix Camp i l'Agència Catalana de Consum recorden a les persones consumidores els seus drets quan han de contractar paquets vocacionals (viatges combinats), és a dir, els que tenen un únic organitzador responsable de tot el que inclogui el contracte. Així, cal tenir en compte que:

  

•    Informeu-vos de les característiques i del detalls del viatge i demaneu que aquesta informació consti per escrit: els horaris, els possibles enllaços, els mitjans de transport, la categoria dels hotels, si necessitareu visat o passaport, la garantia, etc.

 

•    Penseu-vos-ho abans de contractar: si anul·leu el viatge haureu d'assumir despeses que poden variar en funció de les condicions pactades.

 

•    La publicitat és vinculant i podeu exigir-ne el compliment. Conserveu els catàlegs, els anuncis, les ofertes, etc. per si calgués reclamar.

 

•    Informeu-vos sobre les diverses assegurances (de cancel·lació, sanitària...) que inclou el viatge i sobre les que podeu contractar de manera addicional per a cobrir imprevistos.

 

•    Llegiu molt bé el contracte i les condicions (mirant que inclogui tot el que hagueu pactat expressament) abans de signar o d'acceptar i conserveu justificants de tots els pagaments que feu.

 

•    És recomanable contractar amb empreses adherides al sistema arbitral de consum perquè, en cas de conflicte, es pugui resoldre de manera ràpida, senzilla i gratuïta.

 

•    L'empresa només us pot demanar fins a un 40% del preu total del viatge en concepte de dipòsit (llevat de condicions justificades del proveïdor). A l'hora de fer el pagament final us hauran de restar del preu total les quantitats avançades.

 

•    Només poden variar-vos el preu en casos taxats (variació del cost dels transports, dels carburants, taxes o impostos, canvi de moneda) i sempre que estigui previst en el contracte. Us ho han de comunicar 20 dies abans de viatjar.

 

•    Si l'empresari fa canvis essencials en el viatge, especialment en el preu, us ho ha de notificar amb antelació suficient i podeu rescindir el contracte.

      o    I en aquest cas podeu triar entre:

                La substitució per un viatge equivalent.

                El reemborsament de tot el que heu pagat.

      o    I, si escau, tindreu dret a una indemnització, excepte que l'empresa anul·li el viatge per:

                Manca de participants (sempre que us n'hagi informat amb antelació).

                Motius de força major.

 

•    Si decidiu cancel·lar el viatge, haureu d'abonar les despeses de gestió, les d'anul·lació i una penalització que variarà en funció de l'antelació amb què ho comuniqueu a l'empresa.

 

•    Si durant el viatge es produeixen problemes que fan que sigui impossible tirar-lo endavant, l'empresa ha de facilitar el retorn al punt d'origen, reemborsar-vos les quantitats pagades pels serveis no prestats i, quan sigui procedent, indemnitzar-vos.

 

•    Els empresaris que organitzen o comercialitzen viatges combinats estan obligats a mantenir una garantia que, en cas d'insolvència, permeti executar correctament el viatge fins que finalitzi i reemborsar tots els pagaments que hagin fet els viatgers.

 

En cas de disconformitat amb algun aspecte de la contractació , demaneu el full oficial de reclamació a l'empresa o contacteu-hi per un mitjà que en deixi constància (formulari web, telèfon amb número d'incidència, etc.). Si en el termini de 30 dies no heu obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, contacteu amb l'Oficina de Consum del Baix Camp.

 

Trobareu més informació pel que fa a les contractacions de paquets vacacionals a la pàgina del departament de consum de la Generalitat de Catalunya.

 

 

 © Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773