Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

El Consell Comarcal del Baix Camp aprova l'organigrama pels propers 4 anys

IMATGES RELACIONADES
Corporació del Consell Comarcal del Baix Camp constituïda el 15 de juliol de 2019
Corporació del Consell Comarcal del Baix Camp constituïda el 15 de juliol de 2019

24 de juliol de 2019


Ahir, 23 de juliol de 2019, el Consell Comarcal del Baix Camp va celebrar el ple en el que es va aprovar l'organització i l'organigrama pels propers quatre anys, segons l'acord de govern d'ERC-AM, JUNTS i PSC-CP i amb els vots favorables de 28 dels membres de govern dels grups d'ERC-AM, JUNTS, CP i l'ARA. Els primers dos anys la presidència és per Joaquim Calatayud, del grup JUNTS, i els dos últims anys de la legislatura la presidència serà per Rosa Abelló, del grup ERC-AM.

Durant aquest ple, també va prendre possessió del càrrec el conseller comarcal Josep Rabascall Domingo, actual alcalde de Maspujols, i el gerent del Consell Comarcal del Baix Camp, Joan Emili Llauradó, que continua amb el càrrec que ve ocupant des del 2011.

Per aquest nou mandat corporatiu, que compren el període 2019-2023, es va aprovar la següent organització:

·         * Presidència del Consell Comarcal a càrrec d'en Joaquim Calatayud Casals, del grup JUNTS.

·         * Vicepresidència primera, per senyora Rosa Maria Abelló, del grup ERC-AM.

·         * Vicepresidència segona, per Irene Aragonès Gràcia, del grup ERC-AM.

·         * Vicepresidència executiva d'impuls de l'administració electrònica, i participació, per Sergi Pedret, del grup JUNTS.

·         * Vicepresidència executiva d'igualtat i polítiques de gènere, per l'Anna Lòpez, del grup CP.

·         * Vicepresidència executiva de territori, sostenibilitat i petits municipis, per l'Ernest Roigé, del grup ERC-AM.

·         * Portaveu del grup d'ERC-AM, Ricard Gili

·         * Portaveu del grup de JUNTS, Assumpció Castellví.

·         * Portaveu del grup CP, Diana Salvadó.

·         * Portaveu del grup Cs, Ángeles Débora Garcia

·         * Portaveu del grup d'Amunt, Laia Muntas

·         * Portaveu del grup PP, David Paul Chatelain

·         * Portaveu del grup A, Daniel Rubio

·         * Gerència, a càrrec de l'Emili Llauradó Grau.

·         * Conselleria de coordinació de l'Àrea de Serveis als Municipis i Medi Ambient, per Montserrat Roca, del grup CP

·         * Conselleria de coordinació de l'Àrea de Serveis a la Ciutadania, per Lídia Guerrero, del grup JUNTS.

·         * Conselleria de coordinació de l'Àrea de Promoció Econòmica, Ocupació i Turisme per Beatriz Mayordomo, del grup ERC-AM.

·         * La presidència de la Junta de Govern, per Joaquim Calatayud, del grup JUNTS

·         * La presidència de la Comissió Especial de Comptes, per l'Ernest Roigé, del grup ERC-AM.

·         * La presidència de la Comissió Informativa de Desenvolupament del Territori per Daniel Rubio, del grup A.

·         * La presidència de la Comissió Informativa de Règim Interior per l'Irene Aragonès, del grup ERC-AM.

·         * La presidència de la Comissió Informativa de Serveis a la Comunitat, per Pere Carrasco, del grup CP.

·         * La presidència de la Comissió Informativa del Programa d'Actuació Comarcal, per la Lídia Bargas, del grup JUNTS.

·         * La presidència de la Comissió d'Estudi i Seguiment de l'activitat de les Empreses Públiques, per Rosa M. Abelló, del grup ERC-AM.

·         * La presidència de la Comissió d'Estudi de la Gestió de la Transparència, Impuls de l'Administració Electrònica i Participació, per Joaquim Calatayud, del grup JUNTS.

·         * La presidència de l'Oficina Tècnica Ambiental per Lluís Maria Castellví, de l grup JUNTS.

·         * La presidència del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball per Lluís Escoda, del grup ERC-AM.

·         * La presidència de la Comissió de Seguiment de l'Acord Regulador de les Condicions de Treball per Lidia Bargas, del grup JUNTS.

·         * La presidència del Consell Consultiu de les Dones del Baix Camp per Beatriz Mayordomo, del grup ERC-AM.

·         * La presidència de la Comissió de Seguiment del Pla Intern d'Igualtat de Gènere per Lídia Bargas, del grup JUNTS.

·         * La presidència de la Taula de Turisme per Joaquim Calatayud, del grup JUNTS.

Quant al règim econòmic de compensacions per als membre electes i assignació als grups polítics es va aprovar:

Òrgan col·legiat

Import/sessió

Ple

165 €

Consell d'Alcaldes

0 €

Junta de Portaveus

165 €

Junta de Govern

165 €

Comissió Especial Comptes

165 €

Comissions Informatives

150 €

Comissió seguiment activitat empreses públiques

150 €

Comisió seguiment transparència, impuls administració electrònica i participació

150 €

Oficina Tècnica Ambiental

150 €

Comitè de Seguretat i Salut en el Treball

150 €

Comissió Paritària de seguiment de l'Acord regulador de les condicions de treball

150 €

Consell Consultiu de les Dones del Baix Camp

0 €

Comissió de Seguiment del Pla intern d'Igualtat de Gènere

0 €

Taula de Turisme de les Muntanyes de la Costa Daurada

0 €

 

Quant al règim retributiu de dedicacions es van aprovar les següents jornades parcials:

Dedicació

Càrrec, àrea o servei

Sou brut anual

15%

Portaveu

9.100 €

22%

Conselleria de l'àrea de Serveis als Municipis i Medi Ambient

14.500 €

22%

Conselleria de l'àrea de Serveis a la Ciutadania

14.500 €

22%

Conselleria de l'Àrea de Promoció Econòmica, Ocupació i Turisme

14.500 €

30%

Vicepresidències executives

22.800 €

Quant al règim retributiu d'assignacions als grups polítics comarcals, per tot l'exercici 2019, es va aprovar:

Grup comarcal

Total

ERC-AM

3.490,23 €

JUNTS

3.207,83 €

CP

2.077,53 €

Cs

947,37 €

AMUNT

947,37 €

PP

664,83 €

A

664,83 €

TOTAL

11.999,99 €© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773