Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

El Consell impulsa el Dia Mundial dels Drets de les Persones Consumidores (15M)

IMATGES RELACIONADES
Imatge d'arxiu
Imatge d'arxiu

11 de març de 2020


El Consell Comarcal i l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor (OCIC) del Baix Camp es fan ressò del Dia Mundial dels Drets de les Persones Consumidores, que se celebra cada 15 de març, i destaquen aquestes recomanacions per a la ciutadania:

 • Informar-se sobre els seus drets com a persones consumidores.
 • Fer valer aquests drets mitjançant les vies oficials en cas que no s'acompleixin.
 • Consumir de manera ètica, responsable i sostenible.

L'any 1983, l'Organització de les Nacions Unides (ONU) va institucionalitzar el 15 de març com el Dia Mundial dels Drets de les Persones Consumidores per promoure els seus drets bàsics a tot el món. Dos anys després, l'Assemblea General de les Nacions Unides va adoptar les directrius de l'ONU i va definir 8 drets bàsics de les persones consumidores:

 1. Dret a satisfer les necessitats bàsiques. Tenir accés a béns i serveis essencials, aliments adequats, roba, habitatge, atenció en salut, educació, serveis públics, aigua i sanejament.
 2. Dret a la seguretat en productes i serveis. Obtenir protecció contra productes, processos de producció i serveis perillosos per a la salut i/o la vida.
 3. Dret a la informació. Rebre dades i informació per fer una elecció de compra adequada i protecció contra l'etiquetatge deshonest o incomplert.
 4. Dret a triar. Poder seleccionar dins d'un conjunt de productes i serveis oferts a preus competitius amb la garantia d'una qualitat satisfactòria.
 5. Dret a ésser escoltat/da. Tenir els interessos de les persones consumidores representats als afers i a l'execució de polítiques de govern i a la producció de béns i serveis.
 6. Dret a la compensació. Rebre un tracte just per demandes apropiades, incloent compensacions per béns defectuosos o serveis insatisfactoris.
 7. Dret a l'educació en consum. Adquirir coneixements i habilitats necessaris per decidir sobre opcions informades i confiables sobre béns i serveis i, així mateix, rebre informació sobre els drets bàsics i la forma adequada d'actuar.
 8. Dret a un ambient saludable. Viure i treballar en un ambient que no amenaci el benestar present ni el de futures generacions.

També, a Catalunya, els drets que protegeix el Codi de consum són principalment:

 1. El dret a la protecció de la salut i a la seguretat. 
 2. El dret a la protecció dels interessos econòmics i socials.
 3. El dret a la indemnització i reparació de danys.
 4. El dret a la protecció jurídica, administrativa i tècnica.
 5. El dret a la informació, l'educació i la formació.
 6. El dret a la representació, la consulta i la participació.
 7. Els drets lingüístics.

Per a més informació sobre els drets del Codi de consum, podeu consultar aquest enllaç de l'Agència Catalana del Consum.


El 15 de març es commemora la data en què el president nord-americà John F. Kennedy va signar una declaració sobre els drets de les persones consumidores el 1962. Aquesta diada se celebra a tot el món per incidir en la necessitat de reconèixer aquests drets i articular mesures legislatives i accions de govern que garanteixin el seu acompliment, sent aquest fet un indicador de progrés social i econòmic.© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773