Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Proper Ple del Consell Comarcal del Baix Camp

IMATGES RELACIONADES
Consell Comarcal del Baix Camp
Consell Comarcal del Baix Camp

19 d'octubre de 2020


El dimarts 20 d'octubre de 2020 tindrà lloc el proper Ple del Consell Comarcal del Baix Camp amb el següent ordre del dia:


APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE 28/7/2020 (10 M-19/23) (1)

1.- Ple sessió ordinària 4/2020 de 28 de juliol de 2020 (10-M19/23)


INFORME DE LA PRESIDÈNCIA

ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR

Aprovació del compte general de l'exercici 2019 (1)

2.- Aprovació del compte general de l'exercici 2019

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2020 (1)

3.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2020

Donar compte de l'informe d'Intervenció sobre morositat del 1r i 2n trimestre del 2020 (1)

4.- Donar cmpte de l'informe de morositat del 1r i 2n trimestre del 2020

Donar compte de l'Informe d'Intervenció sobre l'execució del pressupost del 1r i 2n trimestre de 2020 (1)

5.- Donar compte de l'Informe de la Intervenció sobre l'execució del pressupost del 1r i 2n trimestre de 2020

Aprovació de l'expedient de la massa salarial del personal del Consell Comarcal de l'exercici 2019 (1)

6.- Aprovació de l'expedient de la massa salarial del personal del Consell Comarcal del Baix Camp, exercici 2019

Aprovació de l'expedient de la massa salarial del personal del Consell Comarcal de l'exercici 2020 (1)

7.- Aprovació massa salarial del Consell Comarcal del Baix Camp per l'exercici 2020

Aprovació de la modificació de les Bases generals de la Borsa de Treball per incloure diferents llocs de treball (1)

8.- Aprovació de la modificació de les Bases generals de la Borsa de Treball per incloure diferents llocs de treball

Donar compte de les factures pagades els mesos de juliol i agost de 2020 i del període de mitjana de pagament (1)

9.- Donar compte de les factures pagades els mesos de juliol i agost de 2020

Donar compte dels Decrets de Presidència i de Gerència (del 165 al 217) (1)

10.- Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 165 al núm. 217 de 2020


ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

Aprovació de l'adjudicació del contracte d'execució de l'obra "Reposició de l'EBAR de Riudoms al Sistema de Cambrils (1)

11.- Aprovació de l'adjudicació del contracte d'execució de l'obra "Reposició de l'EBAR de Riudoms al Sistema de Cambrils"

Aprovació inicial de la modificació del Reglament del Servei del Banc de Terres del Baix Camp (2)

12.- Aprovació inicial de la modificació del Reglament del Servei del Banc de Terres del Baix Camp

13.- Annex 2 esmenat

Ratificació de l'acord de la Junta de Govern que aprova el conveni amb l'Ajuntament d'Alforja de delegació dels serveis de l'aigua (1)

14.- Ratificació de l'acord de la Junta de Govern que aprova el conveni amb l'Ajuntament d'Alforja per regular la delegació dels serveis que constitueixen el cicle integral de l'aigua i encàrrec a l'empresa COMAIGUA, SL per a la seva explotació.


ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LA COMUNITAT

Aprovació de l'addenda al conveni subscrit amb el Departament d'Educació per al finançament dels serveis delegats, curs 2020/2021 (1)

15.- Aprovació de l'addenda al conveni subscrit amb el Departament d'Educació per al finançament dels serveis delegats per al curs 2020/2021

Aprovació del conveni amb l'Ajuntament de Cambrils en matèria de transport adaptat per a l'any 2020. (1)

16.- Aprovació del conveni amb l'Ajuntament de Cambrils en matèria de transport adaptat per a l'any 2020.

Aprovació de l'addenda al Contracte programa en matèria de serveis socials, per implementar mesures extraordinàries per l'impacte social de la COVID-19, 2020 (1)

17.- Aprovació d'una addenda al contracte programa de serveis socials de 2020, per afrontar l'impacte social del COVID-19.


MOCIONS, PRECS i PREGUNTES

Moció que presenta el grup comarcal AMUNT-CUP per adherir-se al Manifest Puigcerver lliure, el rebuig al DL 16/2019 i les centrals solars en sòl agrari (1)

18.- Proposta de Moció que presenta el grup AMUNT-CUP per adherir-se al Manifest Puigcerver lliure, el rebuig al DL 16/2019 i les centrals solars en sòl agrari

Moció que presenta el grup comarcal AMUNT-CUP sobre la Sentència del TSJC en relació al Pla Director Urbanístic del CRT de Vila-seca i Salou de la Generalitat (1)

19.- Proposta de Moció que presenta el Grup comarcal d'AMUNT-CUP sobre la Sentència del TSJC en relació al Pla Director Urbanístic del CRT de Vila-seca i Salou per part de la Generalitat de Catalunya


ASSUMPTES SOBREVINGUTS

TORN OBERT DE PARAULES
© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773