Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

El Consell incrementa la partida de suport social prop de 38.000 euros

IMATGES RELACIONADES
Un moment del Ple telemàtic del Consell Comarcal del Baix Camp (20/10/2020)
Un moment del Ple telemàtic del Consell Comarcal del Baix Camp (20/10/2020)

22 d'octubre de 2020


El ple celebrat el passat dimarts, 20 d'octubre, va aprovar una modificació de crèdit que incloïa un increment de la partida de suport social de gairebé 38.000 euros, de manera que l'ens comarcal disposa de més de 205.000 euros per a despesa social, especialment adreçada al suport i ajut de les famílies més afectades per la COVID-19.


A més, també es va aprovar el compte general de 2019 del Consell Comarcal i els seus ens dependents, amb un resultat pressupostari de 269.753,87 euros. L'ens comarcal, a més, no té endeutament i compleix els indicadors econòmics que es marquen per a les administracions públiques.


Els punts de l'ordre del dia es van aprovar per majoria, i per unanimitat es va aprovar la massa salarial dels exercicis 2019 i 2020; la modificació de la borsa de treball i la modificació del reglament del Banc de Terres Comarcal.


En canvi, les dues mocions presentades per la CUP-AMUNT es van desestimar pel vot en contra de ERC-AM, JUNTS, Ciudadanos, PP i ARA, mentre que en els dos casos el grup PSC-CP es va abstenir. La primera moció proposava l'adhesió al Manifest Puigcerver lliure, el rebuig al DL 16/2019 i les centrals solars en sòl agrari, amb l'argument compartit que algunes afirmacions de la proposta no eren correctes i també es van posar en valor les virtuts del Decret Llei 16/2019.


L'altra moció sobre la Sentència del TSJC en relació al Pla Director Urbanístic del CRT de Vila-seca i Salou per part de la Generalitat de Catalunya també es va desestimar en valorar l'aportació del projecte al desenvolupament socioeconòmic del territori, al fet que el projecte original ja s'havia rebaixat i també per la manifestació de la Generalitat de no recórrer la sentència i modificar el pla director.© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773