Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

El Consell Comarcal del Baix Camp s'adhereix a l'Observatori Internacional per a la Democràcia Participativa

IMATGES RELACIONADES
Imatge grup de treball
Imatge grup de treball

Oservatori Internacional per a la Democràcia Participativa
Oservatori Internacional per a la Democràcia Participativa

21 de febrer de 2011


 

El Consell Comarcal del Baix Camp s'ha adherit a l'Observatori Internacional per a la Democràcia Participativa a través de la Xarxa de Participació Ciutadana del Camp de Tarragona, de la qual en forma part des del 2009.

 

L'Observatori Internacional de la Democràcia Participativa és un espai obert a totes les ciutats del món, entitats, organitzacions i centres d'investigació que vulguin conèixer, intercanviar i aplicar experiències sobre democràcia participativa en l'àmbit local per aprofundir la democràcia en el govern de les ciutats.

 

Els principals objectius són:

- Construir un espai comú on compartir experiències que condueixin a augmentar les cotes d'igualtat, l'enfortiment de la ciutadania, més legitimació i confiança en els poders i gestió pública.

- Impulsar la cooperació entre governs locals per fer front a la globalització a través de la creació de noves institucions i la construcció de nous espais de diàleg, intercanvi i solidaritat.

- Aprofundir en el concepte de democràcia participativa a través de la reflexió, l'anàlisi i la promoció de projectes coordinats d'investigació i suport tècnic entre els membres col•laboradors i els socis actius.

- Avançar en l'aplicació pràctica de les experiències de democràcia participativa, tot constatant la participació com a eina privilegiada d'enfortiment de la democràcia i d'impuls de l'exercici de la ciutadania en el debat, disseny i implementació de les polítiques públiques.

- Promoure la creació de mecanismes i sistemes d'avaluació d'experiències participatives a nivell local, que permetin mesurar el grau de desenvolupament i el nivell de qualitat de les experiències, tot emetent opinió sobre les intervencions i cercant més protagonisme de la ciutadania en el govern.

 

Des de l'any 2008 el Consell Comarcal del Baix Camp promou accions de participació a demanda dels ajuntaments de la comarca, en relació a projectes relacionats amb les àrees d'urbanisme, desenvolupament municipal i acció social.

 

 © Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773