Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Avís a les persones afectades per les"clàusules terra" en les seves hipoteques

IMATGES RELACIONADES
Avís a les persones afectades per les "clàusules terra" de les seves hipoteques
Avís a les persones afectades per les "clàusules terra" de les seves hipoteques

16 de març de 2011


Des del Consell Comarcal del Baix Camp, informem a les persones consumidores i usuàries que tinguin "clàusules terra" en els seus préstecs/crèdits hipotecaris sotmesos a revisió, que el Jutjat Mercantil núm.11 de Madrid ha admès a tràmit la demanda presentada per l'Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorro y Seguros de España (ADICAE) i per 545 perjudicats més, contra determinades entitats bancàries perquè es dicti sentència declarant, entre altres aspectes, que són abusives.


Les "clàusules terra" són clàusules hipotecàries que poden limitar la variació del tipus de interès en els préstecs hipotecaris i poden impedir que la persona consumidora pugui beneficiar-se de la baixada del tipus d'interès.


A més, informem a les persones afectades per aquestes "clàusules terra" que el Jutjat Mercantil núm.11 de Madrid ha obert un termini de 2 mesos perquè les persones titulars de préstecs i/o crèdits hipotecaris que incloguin clàusules que limitin l'interès variable i/o imposin barreres que impedeixin, dificultin o limitin d'alguna manera la baixada del tipus d'interès a què està referenciat el contracte subscrit ("clàusula terra") puguin sumar-se a aquest procediment per fer valdre el seu dret o interès individual personant-se amb advocat i procurador, d'acord amb l'article 13 de la Llei d'Enjudiciament Civil.


La data límit per sumar-vos al procediment obert és el 19 d'abril de 2011.


Per tant, per unir-vos al procediment, abans del 19.04.2011, podeu triar entre:


•    - escollir un/a advocat/advocadessa i procurador/a que us representi individualment en la causa oberta

•    - i/o contactar amb AICEC-ADICAE Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya http://colectivos.adicae.net/ per presentar-vos en la demanda col·lectiva


Per informar-vos sobre aquest tràmit us recomanem que contacteu amb l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya (AICEC-ADICAE), on us informaran de la demanda col·lectiva que han presentat, us assessoraran sobre la possibilitat d'adherir-vos a la demanda, els requisits per a la realització dels tràmits i el seu cost.


Per a més informació, poseu-vos en contacte amb l'Oficina de Consum del Consell Comarcal del Baix Camp (tel. 977327155,  www.baixcamp.cat)© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773