Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Els consells comarcals del Baix Camp, l'Alt Camp, Conca de Barberà, el Priorat i els ajuntaments de Reus i Cambrils signen el conveni per la gestió del pis d'urgència per a dones maltractades

IMATGES RELACIONADES
El president del Consell Comarcal del Baix Camp, Josep Masdeu, explica el contingut del conveni
El president del Consell Comarcal del Baix Camp, Josep Masdeu, explica el contingut del conveni

Moment de la signatura del conveni per la gestió del pis d'urgència per a dones víctimes de violència masclista
Moment de la signatura del conveni per la gestió del pis d'urgència per a dones víctimes de violència masclista

17 de març de 2011


Els consells comarcals del Baix Camp, de l'Alt Camp, de la Conca de Barberà, Priorat i els ajuntaments de Reus i Cambrils, signen avui 17 de març un conveni de col·laboració per gestionar un pis que atén les urgències de dones víctimes de la violència de gènere que han d'abandonar la seva llar i no tenen on anar. Aquest és el cinquè any que es renova el conveni.


Aquest pis es troba a Reus i durant l'any 2010 ha estat ocupat en total durant 265 dies, la més alta ocupació en tots els anys de funcionament del servei i ha atès 64 persones, (22 dones i 42 fills i filles). En relació a l'any anterior, s'ha doblat el número de persones ateses, ja que en 2009 es van atendre 32 persones i l'ocupació va ser de 221 dies. El 2007, primer any de funcionament del programa, el pis d'urgència va atendre un total de 19 persones i l'ocupació va ser de 229 dies, mentre que l'any 2008 es van atendre 35 persones i l'ocupació va ser de 217 dies.


Les dones ateses durant 2010 s'han estat una mitja de gairebé 12 dies al pis d'urgència mentre no se'ls ha trobat un altre lloc d'acollida. De total de dones i fills/filles ateses, un 33,2 % per cent venien derivades de l'Ajuntament de Reus; un 31,7 % per cent del Comarcal Comarcal del Baix Camp; un 26,8 % per cent de l'Ajuntament de Cambrils; un 2,6 % del Consell Comarcal del al Conca de Barberà; un 5,6% del Consell Comarcal de l'Alt Camp, i el Consell Comarcal del Priorat afortunadament no ha hagut de derivar cap dona.


Pel que fa a les usuàries, arriben derivades per l'assistent social o per l'educador/a social dels Serveis Bàsics d'Atenció Social Primària, pels serveis d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) que gestionen les diferents entitats adherides, tot i que també poden arribar de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra.


De les dones ateses, 3 van haver de ser traslladades a altres pisos, ja que el servei que les havia derivat havia valorat que estaven en situació d'alt risc que l'agressor les pogués localitzar.


De les dones ateses destaca que un 73,6 % han estat dones estrangeres.Quant a l'estat civil, un 44 % eren casades, un altre 44 % eren divorciades i un 12 % eren solteres. El 79 % de les dones ateses tenien estudis primaris, i només 4 dones treballaven però van haver de deixar la feina pel risc que suposa la seva localització per part de l'agressor.


Pel que fa als tipus de maltractament Un 5% de les usuàries del pis d'urgència han estat objecte de maltractament psicofísic; un 35% ha patit maltractament psicofísic i econòmic; un 25% psicològic i econòmic i un 35% físic, psicològic,econòmic i sexual. En general l'edat de les dones ateses ha estat entre els 20 i els 54 anys.


De les dades que disposem podem dir que un 88 % de les dones han fet baixa del Pis d'Urgències després d'haver trobat un recurs adient de llarga estada per atendre-les o bé perquè han pogut tornar al domicilia com a família monoparental.D'aquestes dones, el 13% han aconseguit viure independents en un pis de lloguer; un 25% ha fet la sortida per anar amb la família d'origen o amics i amigues; un altre 12 % ha tornat al domicili sense l'agressor i un 38% han ingressat a un servei d'acollida residencial de llarga estada.D'altra banda, hi ha un 6% de dones que han tornat amb l'agressor i un altre 6% amb la família del mateix.


La signatura del conveni ha anat a càrrec de:


• el president del Consell Comarcal del Baix Camp, Josep Masdeu;

• el president del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, David Rovira;

• el vicepresident del Consell Comarcal del Priorat, Joan Carles Garcia

• el conseller comarcal responsable de l'àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del l'Alt Camp, Andreu Ferré.

• la regidora delegada de l'Àrea de Benestar de l'Ajuntament de Reus, Rosa Garrido; i

• la regidora de Polítiques Socials i de Salut de l'Ajuntament de Cambrils, Maricel Llaveria;

• representant Fundació AGI, que gestiona el pis d'urgència, Rosa Garriga


El primer any de funcionament de l'acord, el 2007, es va iniciar el programa amb els consells comarcals del Baix Camp, la Conca de Barberà i els ajuntaments de Reus i Cambrils. L'any 2008 es va incorporar el Consell Comarcal del Priorat, i aquest any s'hi ha afegit el Consell Comarcal de l'Alt Camp.


La cooperació de les diferents administracions permet tirar endavant aquest recurs social necessari en situacions de violència de gènere en què es produeix, a més, una emergència social quan la dona ha d'abandonar la seva llar i necessita una acollida residencial temporal. El pis el gestiona la Fundació d'Assistència i Gestió Integral (AGI), que s'encarrega del manteniment del pis, de la treballadora social que hi dóna suport, i d'altres despeses que s'originin com a conseqüència del desenvolupament del servei.


El cost global es distribueix proporcionalment entre les entitats que participen del projecte, com queda reflectit en el quadre següent:


Entitat                                                Import a pagar l'any 2011

Consell Comarcal del Baix Camp                                 7.444 €

Consell Comarcal de la Conca de Barberà                 2.972 €

Consell Comarcal de l'Alt Camp                                  3.436 €

Consell Comarcal del Priorat                                      2.565 €

Ajuntament de Reus                                                  7.676 €

Ajuntament de Cambrils                                            6.689 €

Total                                                                       30.782 €


El conveni té durada d'un any i es renova anualment.
© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773