Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Declaració Institucional de l'11 de Setembre

IMATGES RELACIONADES
Senyera
Senyera

8 de setembre de 2011


En commemoració de la Diada Nacional de l'11 de Setembre, les diferents forces polítiques del Consell Comarcal del Baix Camp, CiU, PSC, PPC i ERC, han aprovat per unanimitat el següent manifest:

 

“Cada any, la commemoració de l'11 de Setembre de 1714 permet obrir un període de reflexió sobre el nostre país i la seva situació en el context general espanyol i europeu.

D'aquesta anàlisi sorgeix una voluntat reforçada de reivindicació pacífica en defensa dels interessos del Catalunya i dels catalans i de les catalanes.

 

Aquest any 2011, immersos en una greu crisi econòmica de conseqüències imprevisibles, la reflexió entorn al fet nacional català ha de ser especialment sensible amb els efectes socials i polítics que està deixant la davallada de l'activitat econòmica i l'atur.

 

És obvi que aquesta no és una crisi com d'altres que hem patit. Aquesta és una crisi estructural que està posant en qüestió la base de l'economia del país i de l'estructura política i social que la sosté.

 

Ara més que mai s'han fet evidents les febleses del sistema econòmic, amb una altíssima importància del consum basat en el crèdit, sobretot privat. Ara més que mai s'han posat de relleu les deficiències del sistema educatiu, que deixa un altíssim percentatge de joves sense formació i amb escasses perspectives de construir-se un projecte de vida digne. Ara més que mai s'ha fet evident que el sosteniment econòmic de l'estat del benestar és una assignatura pendent de resoldre. I ara més que mai creixen les demandes per perfeccionar el sistema polític i institucional de país.

 

Per tant, el conjunt de la ciutadania i de la classe política i econòmica tenim per davant reptes significatius i importants, difícils de resoldre en un termini curt de temps.

 

Per tot això, en la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, la Presidència i els grups polítics representats al Consell Comarcal del Baix Camp volem posar de manifest el nostre compromís per pal·liar, en la mida de les nostres possibilitats, els efectes de la crisi.

 

En aquest sentit cal recordar que Catalunya fa molts anys que contribueix amb un important esforç fiscal i que un nou marc de relació fiscal amb l'Estat espanyol seria avui un revulsiu importantíssim perquè el Govern de la Generalitat i l'estructura administrativa de Catalunya comptessin amb els recursos que necessita el país per donar solució a moltes de les problemàtiques que la crisi ens ha posat sobre la taula.

 

La solidaritat fiscal demostrada per Catalunya no té discussió possible. Tenim la responsabilitat ineludible de garantir el benestar de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, i el progrés econòmic i social del país. Per això, des d'aquestes dues premisses, el Consell Comarcal del Baix Camp encoratja el Govern de la Generalitat i els representants al Parlament perquè esgotin totes les vies de diàleg possibles per negociar una proposta conjunta encaminada a aconseguir un millor tracte fiscal que permeti assegurar el futur de tots els catalans i les catalanes”.

 © Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773