Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

El Consell Comarcal del Baix Camp s'adhereix al Registre de Sol·licitants d'Habitatge Protegit

IMATGES RELACIONADES
Diferents entitats locals han firmat el conveni d'adhesió al Registre de Sol·licitants d'Habitatge Protegit
Diferents entitats locals han firmat el conveni d'adhesió al Registre de Sol·licitants d'Habitatge Protegit

5 de febrer de 2010


El president del Consell Comarcal del Baix Camp, Josep Masdeu, i el conseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, Francesc Baltasar, han signat avui 5 de febrer, el conveni d'adhesió al Registre de Sol•licitants d'Habitatge Protegit. Aquest Registre és l'eina on tots els ciutadans de Catalunya s'han d'inscriure per optar a un habitatge amb protecció oficial. Té com a finalitats facilitar els processos d'adjudicació i de transmissió d'habitatges protegits, garantir la màxima transparència en tots els processos i informar sobre la necessitat real d'habitatge a cada municipi.

 

 

Amb el Registre es crea una llista única. Això facilita la tramitació de les sol•licituds a la ciutadania i també la disposició de llistes vives per adjudicar automàticament els habitatges que es vagin construint de nou i els que vagin quedant lliures en el procés de rotació del parc. A més, la Generalitat podrà determinar la proporció de persones inscrites, cosa que permetrà una radiografia de les necessitats d'habitatge sobre el territori. També suposarà un avantatge per a la planificació dels municipis i dels promotors privats d'habitatge.

 

 

Fins ara, han subscrit convenis referents al registre 61 ens locals i comarcals: 53 ajuntaments i 8 consells comarcals. En total, en aquests moments, els ens que utilitzen l'eina del Registre donen cobertura al 61,38% de la població de Catalunya, entre els quals hi ha també els habitants del Baix Camp, que es poden adreçar a l'Oficina Comarcal d'Habitatges del Consell Comarcal (Dr. Ferran, 8 de Reus).

 

 

Quins requisits s'han de complir?

 

Els requisits bàsics que cal complir per inscriure's en el Registre són els següents:

•    Ser major d'edat o estar emancipat

•    Tenir necessitat d'habitatge, bé per no disposar-ne o per no disposar-ne d'un d'adequat

•    Estar empadronat en un municipi de Catalunya

•    Acreditar uns ingressos màxims segons el Pla per al dret a l'habitatge http://mediambient.gencat.cat/cat/ciutadans/habitatge/Taules_Iprem.jsp#5)

 

 

On es pot fer la inscripció?

 

Es pot fer presencialment o per Internet. De manera presencial a oficines locals d'Habitatge, oficines d'habitatge de la Generalitat i ajuntaments que hagin signat el conveni de col•laboració amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge. Per Internet a www.registresolicitants.cat

 

 

En aquest cas, s'haurà de dur posteriorment la documentació a l'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal del Baix Camp perquè sigui efectiva.

 

Quina durada té la inscripció?

 

La inscripció en el Registre té una durada de tres anys i, si hi ha cap canvi significatiu pel que fa als ingressos econòmics o en la unitat de convivència, s'ha de comunicar per actualitzar-ne les dades. Quedarà fora del Registre la persona que sense causa justificada renunciï dues vegades seguides a la participació en un procés d'adjudicació o a l'adjudicació d'un pis, sigui de lloguer o de compra. Un cop passats cinc anys, s'hi podrà inscriure novament.

 

 

Si s'adjudica un habitatge de lloguer a una persona inscrita, serà donada de baixa del Registre, però podrà tornar-s'hi a donar d'alta transcorreguts tres anys si vol optar a un pis de compravenda amb protecció oficial.

 

 © Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773