Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

El Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Baix Camp (SIAD) ofereix xerrades a les dones de la comarca

31 de març de 2010


El Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Consell Comarcal del Baix Camp ofereix a la trentena d'associacions de dones de la comarca un programa de xerrades que s'han de desenvolupar durant aquest trimestre. Es tracta d'un cicle que pretén ampliar i millorar l'atenció integral a les necessitats heterogènies de les dones del Baix Camp per potenciar la participació de les dones, oferir espais per afavorir les relacions interpersonals, millorar les habilitats comunicatives i socials com a eina bàsica de les relacions interpersonals i per millorar el projecte de vida de les participants.

 

 

Les associacions de dones poden escollir entre les següents xerrades:

 

 

L'autoestima: una bona autovaloració d'un mateix permet en gran part la realització de les potencialitats i èxits en la vida, per això la xerrada pretén treballar l'auto coneixement per tal de millorar les capacitats de les dones per afrontar de la millor manera possible els reptes de la seva vida.

 

 

Gestió i prevenció de l'estrès: la xerrada ofereix estratègies que ens ajudaran a afrontar situacions d'estrès, entès com un mecanisme de reacció de l'organisme davant situacions que poden ser tant desagradables i dolorosos com desitjables i agradables. Aquesta reacció té la finalitat de restablir l'equilibri i, quan es desborda, es produeixen conseqüències indesitjables, com per exemple la possibilitat d'emmalaltir.

 

 

Suport a les cuidadores: en l'últim terç del segle XX sorgeix, en les societats, un fenomen sociològic marcat per un major nombre de persones que poden estar en situació de dependència (temporal o permanent) per l'augment de l'esperança de vida i l'aparició de malalties degeneratives, accidents, etc. Les famílies, principalment les dones, assumeixen en més d'un 70% la responsabilitat de fer-se càrrec de la situació. Per això, la xerrada pretén analitzar com afecta aquesta situació a les persones cuidadores i com afrontar millor aquesta situació.

 

 

La situació de les dones d'avui: la igualtat, un discurs o una realitat?: a partir de les aportacions fetes en la reunió de la federació de dones es proposa aquesta sessió de treball, per tal de reflexionar sobre quina és la situació de les dones en l'actualitat. S'analitzaran quines millores s'han donat cap a la igualtat, tant en l'àmbit familiar, social com laboral, però també per visibilitzar quines dificultats continuen vivint i les noves que han sorgit.

 

 

Les xerrades tenen una durada d'1 hora i 30 minuts i les associacions interessades les poden programar a les 16 hores o a les 18 hores i es realitzen en la seu de cada entitat.© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773