Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Sis administracions signen un conveni de col·laboració per ajudar les dones maltractades

IMATGES RELACIONADES
Un moment de la signatura del conveni de col·laboració pel servei d'acolliment residencial temporal per a dones maltractades
Un moment de la signatura del conveni de col·laboració pel servei d'acolliment residencial temporal per a dones maltractades

12 d'abril de 2010


Els consells comarcals del Baix Camp, de l'Alt Camp, de la Conca de Barberà, Priorat i els ajuntaments de Reus i Cambrils, signen avui un conveni de col·laboració per gestionar un pis que atén les urgències de dones víctimes de la violència de gènere que han d'abandonar la seva llar i no tenen on anar. Aquest és el quart any que es renova el conveni, i a més s'ha ampliat amb la incorporació del Consell Comarcal de l'Alt Camp. El primer any de funcionament de l'acord, el 2007, es va iniciar el programa amb els consells comarcals del Baix Camp, la Conca de Barberà i els ajuntaments de Reus i Cambrils. L'any 2008 es va incorporar el Consell Comarcal del Priorat, i aquest any s'hi ha afegit el Consell Comarcal de l'Alt Camp.

  

La cooperació de les diferents administracions permet tirar endavant aquest recurs social necessari en situacions de violència de gènere en què es produeix, a més, una emergència social quan la dona ha d'abandonar la seva llar i necessita una acollida residencial temporal. El pis el gestiona la Fundació d'Assistència i Gestió Integral (AGI), que s'encarrega del manteniment del pis, de la treballadora social que hi dóna suport, i d'altres despeses que s'originin com a conseqüència del desenvolupament del servei.

  

El cost global es distribueix proporcionalment entre les entitats que participen del projecte, com queda reflectit en el quadre següent:

 

Entitat                                                               Import a pagar l'any 2010

Consell Comarcal del Baix Camp                                  9.057,08 €

Consell Comarcal de la Conca de Barberà                   2.490,42 €

Consell Comarcal de l'Alt Camp                                    2.490,42 €

Consell Comarcal del Priorat                                         2.490,42 €

Ajuntament de Reus                                                   10.665,24 €

Ajuntament de Cambrils                                                2.691,42 €

Total                                                                            29.885,00 €

 

El conveni té durada d'un any i es renova anualment.

  

Aquest pis es troba a Reus i durant l'any 2009 ha estat ocupat en total durant 221 dies i ha atès 32 persones (16 dones i 16 fills i filles de les usuàries). Les dones ateses s'estan una mitja de gairebé 14 dies al pis d'urgència mentre no se'ls troba un altre lloc d'acollida. De total de dones ateses, un 56 per cent venien derivades dels serveis socials de l'Ajuntament de Reus, un 25 per cent dels del Comarcal Comarcal del Baix Camp i un 19 per cent dels de l'Ajuntament de Cambrils. Durant 2009, a les comarques del Priorat i de la Conca de Barberà, afortunadament, no es va produir cap situació que requerís de la utilització del pis d'urgència.

  

Pel que fa a les usuàries, arriben derivades per l'assistent social o per l'educador/a social dels Serveis Bàsics d'Atenció Social Primària que gestionen les diferents entitats adherides, tot i que també poden arribar de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra.

 

En general les dones ateses són molt joves (tenen entre 22 i 46 anys), la majoria són mares i fins i tot s'han atès 3 dones embarassades. D'altra banda, la gran majoria de les usuàries tenen un nivell d'estudis primari, i només dues treballaven en el moment d'entrar al pis d'urgència, però en l'economia submergida. La resta es trobaven a l'atur o la parella no les permetia treballar.

  

La sortida del pis es produeix quan ja s'ha resolt la situació d'acollida de la dona. Concretament, d'aquestes dones, el 20% han aconseguit viure independents en un pis de lloguer; un 27% ha fet la sortida per anar amb la família d'origen/amics; un 6% ha retornat al país d'origen i per últim un 13% han ingressat a un servei d'acollida residencial de llarga estada i un 6 % ha estat acollida per una associació. D'altra banda, hi ha encara un 27% de dones que han tornat amb l'agressor.

 

El 2007, primer any de funcionament del programa, el pis d'urgència va atendre un total de 19 persones i l'ocupació va ser de 229 dies, mentre que l'any 2008 es van atendre 35 persones i l'ocupació va ser de 217 dies.

  

La signatura del conveni ha anat a càrrec de:

 

•    el president del Consell Comarcal del Baix Camp, Josep Masdeu;

•    el president del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, Daniel Rovira;

•    el president del Consell Comarcal del Priorat, Josep A. Robles;

•    la regidora de Polítiques Socials i de Salut de l'Ajuntament de Cambrils, Maricel Llaberia;

•    la regidora delegada de l'Àrea de Benestar de l'Ajuntament de Reus, Rosa Garrido; i

•    el conseller comarcal responsable de l'àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del l'Alt Camp, Andreu Ferré.

•    representant Fundació AGI, que gestiona el pis d'urgència, Rosa Garriga 

 

 

 © Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773