Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Avís als clients de Viatges Marsans

IMATGES RELACIONADES
Els consumidors es poden adreçar a la Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor per qualsevol dubte a l'hora de contractar un servei
Els consumidors es poden adreçar a la Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor per qualsevol dubte a l'hora de contractar un servei

19 de maig de 2010


 

Cal recordar que les agències de viatge estan obligades a dipositar una fiança en els organismes administratius de Turisme on tenen la seva seu social. Els diners d'aquesta fiança són exclusivament per fer front als incompliments de les agències de viatges vers els consumidors i només es poden fer valdre mitjançant un laude arbitral o una sentència judicial.

En aquest cas les fiances del grup VIAJES MARSANS, en tant que societats amb domicili a Madrid, estan dipositades a la Dirección General de Turismo de la Comunidad Autónoma de Madrid.

El Consell Comarcal del Baix Camp i l'Agència Catalana del Consum recomanen a les persones consumidores i usuàries que tinguin un “viatge combinat/paquet turístic” o un “servei” contractat amb Viatges Marsans que tinguin en compte els aspectes següents si es troben en algun d'aquests casos:

1.    Jo tinc un viatge contractat i pagat, l'agència encara no m'ha donat la documentació per viatjar i he esbrinat que la majorista (organitzador del creuer...) no ha cobrat i no m'assegura la plaça; la majorista em proposa que torni a pagar i que reclami posteriorment, què puc fer?

Si l'agència no us assegura que pugueu sortir, podeu demanar la devolució dels diners. Si no arribeu a cap acord amb l'agència, presenteu una reclamació contra l'agència i també contra el majorista (si en la documentació que teniu hi consta el número de reserva amb aquest). Si la resposta és insatisfactòria podeu optar per reclamar per la via judicial.

2.    Em va telefonar l'agència de viatges per dir-me que anul•laven el meu viatge i que passés a recollir els diners, fins i tot em van lliurar un document on es comprometien a realitzar la devolució de l'import en 72 hores, però ja han passat dies i no m'han retornat cap import, què puc fer?

Reclameu el retorn dels diners i, si escau, una indemnització pels perjudicis soferts, a l'agència de viatges i també al majorista (si en la documentació que teniu hi consta el número de reserva amb aquest). Si la resposta és insatisfactòria podeu optar per reclamar per la via judicial.

3. Vaig donar una paga i senyal per a un viatge combinat (transport+allotjament) i, davant les notícies als mitjans de comunicació, prefereixo anul•lar el meu viatge, què puc fer?

En tot moment el consumidor pot desistir dels serveis sol•licitats o contractats, i té dret al retorn de les quantitats que hagi abonat tant si es tracta de preu total, com del dipòsit (paga i senyal) però haurà d'indemnitzar l'agència de viatges en concepte de despeses de gestió, d'anul•lació degudament justificades i una penalització la quantia de la qual variarà depenent dels dies d'antelació respecte de la data de sortida del viatge que s'ha fet el desistiment. Si el viatge

 

 

combinat està subjecte a condicions econòmiques especials, les despeses d'anul•lació per desistiment s'establiran d'acord amb les condicions acordades entre les parts.

4. Tinc un servei contractat i pagat (p.ex. bitllet d'avió, una nit d'hotel...) i, davant les notícies als mitjans de comunicació, prefereixo anul•lar aquest servei, què puc fer?

En tot moment el consumidor pot desistir dels serveis sol•licitats o contractats, i té dret al retorn de les quantitats que hagi abonat tant si es tracta de preu total, com del dipòsit (paga i senyal) però haurà d'indemnitzar l'agència de viatges en concepte de despeses de gestió, d'anul•lació degudament justificades. Si el servei està subjecte a condicions econòmiques especials, les despeses d'anul•lació per desistiment s'establiran d'acord amb les condicions acordades enter les parts.

5. I si l'agència de viatges, repentinament, cancel•la el meu viatge contractat per al mes d'agost, ho pot fer?

Sí, exceptuant els casos previstos a la normativa, i per qualsevol motiu no imputable al consumidor, l'agència organitzadora del viatge cancel•li el viatge combinat abans de la data de sortida acordada, el consumidor tindrà dret a una de les següents alternatives:

a) A un altre viatge combinat de qualitat equivalent o superior en cas que l'agència organitzadora del viatge o la venedora final del viatge combinat puguin oferir aquesta possibilitat. Si el viatge ofert en substitució de l'anterior és d'inferior qualitat haurà de reemborsar al consumidor la diferència de preu.

b) Al reemborsament en el termini màxim d'un mes de totes les quantitats pagades d'acord amb el contracte.

Per a més informació, contacteu amb l'oficina de consum del Consell Comarcal del Baix Camp.

 © Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773