Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

El Consell Comarcal del Baix Camp aprova el primer Pla Comarcal d'Assistència i Suport als municipis en matèria de Protecció Civil del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre

IMATGES RELACIONADES
Un moment de la presentació del PAS-PC Baix Camp que el Ple del Consell Comarcal del Baix Camp ha aprovat per unanimitat
Un moment de la presentació del PAS-PC Baix Camp que el Ple del Consell Comarcal del Baix Camp ha aprovat per unanimitat

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

28 d'abril de 2010


 

El Ple del Consell Comarcal del Baix Camp va aprovar dimecres, 28 d'abril, per unanimitat el primer Pla Comarcal d'Assistència i Suport als municipis en matèria de Protecció Civil (PAS-PC Baix Camp) del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Aquest document estableix les actuacions que ha de realitzar el Consell Comarcal per tal de coordinar i donar suport a les actuacions que realitzin els municipis en situacions d'emergència.

 

 

El PAS-PC Baix Camp és un pla elaborat pel Consell Comarcal del Baix Camp per donar suport en matèria de Protecció Civil als municipis de la comarca que s'hi adhereixin. No s'ha d'entendre com un pla d'emergència sinó un pla de suport i ajuda. En cap cas substitueix tampoc la responsabilitat màxima en matèria de Protecció Civil, que la normativa atribueix als ajuntaments, ja que el municipi és l'entitat bàsica de la Protecció Civil.

 

 

La comarca del Baix Camp necessita el PAS-PC perquè es poden donar tot tipus de riscos:

 

-    nuclear (PENTA)

-    incendis forestals

-    inundacions

-    nevades

-    accidents greus

-    transport de mercaderies perilloses

-    pandèmies

-    salvament marítim i lluita contra contaminació marina

-    i altres riscos específics segons la planificació municipal

 

 

Actualment al Baix Camp, hi ha d'haver 77 plans d'emergència municipal dels quals:

-    22 municipis han de tenir INFOCAT

-    14 municipis han de tenir INUNCAT

-    16 municipis han de tenir TRANSCAT (mercaderies perilloses)

-    2 municipis han de tenir SISMICAT (sismes)

-    7 municipis han de tenir PLASEQTA

-    8 municipis han de tenir NEUCAT

-    3 municipis han de tenir CAMCAT (salvament marítim i lluita contra la contaminació marina)

-    5 municipis han de tenir plans bàsics d'emergència municipal

 

 

Tots els municipis de la comarca tenen els respectius plans d'emergències, tot i que en alguns casos estan en vigor, en d'altres en procés d'homologació, o de revisió, i en altres casos en procés d'elaboració.

 

En aquest sentit, el president del Consell Comarcal del Baix Camp, Josep Masdeu, va comentar que amb aquest Pla “el Consell Comarcal ha de ser el motor activador perquè els municipis tinguin sempre al dia els seus plans d'emergència” i ha destacat el paper del PAS abans i després d'una situació d'emergència, “ja que la prevenció i el restabliment de la normalitat són aspectes importants quan es produeix una emergència”.

 

L'objectiu final del PAS-PC Baix Camp és que:

 

-    la Protecció Civil al Baix Camp sigui un sistema viu, actiu i efectiu

-    l'optimització dels recursos

-    millorar l'organització en casos d'emergència

-    realitzar un esforç per millorar la formació dels responsables municipals de Protecció Civil

 

 

En col•laboració amb els ajuntaments de la comarca el PAS-PC Baix Camp proposa les següents accions:

 

-    La creació de la figura del responsable de Protecció Civil en cada municipi, que rebrà formació adequada per al desenvolupament de les seves tasques i serà la persona de referència en cada municipi en cas d'emergència

-    La creació d'una Xarxa de Dinamització de Protecció Civil del Baix Camp, de la qual en formaran part els responsables municipals

-    Una Comissió Comarcal de Protecció Civil al Baix Camp, en la que estiguin representats els diferents agents implicats en casos d'emergència (Bombers, Policia, Mossos d'Esquadra, Serveis Socials, etc.)

-    La creació d'un Centre Comarcal de Coordinació d'Emergències

-    La creació d'una estructura tècnica i administrativa en matèria de Protecció Civil al Baix Camp

-    La realització d'un inventari de recursos municipals en matèria de Protecció Civil

-    La realització d'un inventari de recursos comarcals que es puguin utilitzar en casos d'emergència

-    Es realitzarà una divisió per zones dels municipis de la comarca segons el risc i la proximitat. Cada zona tindrà un responsable. L'objectiu és compartir recursos i esforços.

 

 © Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773