Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

L'Oficina comarcal d'informació al consumidor (OCIC) del Baix Camp ha atès a gairebé 5.000 persones

24 de gener de 2008


L'Oficina comarcal d'informació al consumidor del Consell Comarcal del Baix Camp ha donat resposta a gairebé 5.000 persones durant aquest últim any. La funció principal de l'OCIC és garantir el compliment dels drets del consumidor a través de diferents accions, com ara informar al consumidor i gestionar reclamacions, entre d'altres.


Una de les tasques de l'OCIC és atendre als consumidors a través de consultes telefòniques, correus electrònics o bé, a través de visites a la seu de l'oficina del Consell Comarcal del Baix Camp. En total, s'han atès a quasi 5.000 persones.


L'OCIC també s'encarrega de divulgar el consum a través de diverses campanyes. Una d'aquestes campanyes ha estat repartir 800 fulletons i opuscles sobre consum als comerciants.


Les xerrades informatives són una altra vessant de divulgació sobre consum. A tall d'exemple, s'han dut a terme dues jornades sobre diversos temes de consum a l'Associació Jubilats Pensionistes de Vandellòs, i a l'associació Formació de Dones Immigrants i Autòctones de Montbrió amb un total de 75 assistents entre les dues sessions. També s'han ofert dos tallers de consum infantil a alumnes de tercer de primària del col·legi La Presentació de Reus.


L'OCIC ha rebut 907 reclamacions, de les quals s'han resolt per mediació 343, és a dir, el reclamant i l'empresa han arribat a un acord a través de l'actuació mediadora de l'OCIC. La reclamació més comuna és sobre telefonia amb un total de 296 reclamacions, la segueixen el transport amb 61 i les telecomunicacions amb 56. En cas que per mediació no s'arribi a un acord, es pot optar per l'arbitratge, sistema pel qual s'han solucionat 82 expedients. La resta de reclamacions s'han traslladat a inspecció o bé han quedat arxivades.


Les campanyes de control i d'inspecció de consum també han estat una de les accions realitzades per l'OCIC, ja que la seva funció principal és vetllar per la seguretat del consumidor i garantir-ne els seus drets. Les campanyes d'inspecció asseguren i comproven que els productes i serveis siguin segurs, que es localitzin i es retirin els productes perillosos, que els productes alimentaris i industrials siguin de qualitat i que les rebaixes compleixin amb la normativa vigent.


D'aquesta manera, una de les campanyes d'inspecció es va realitzar juntament amb la Guàrdia Urbana de Reus, per tal de localitzar i controlar productes alertats, és a dir, aquells considerats defectuosos i perillosos. Durant el 2007, s'han fet 17 inspeccions a “multipreus” xinesos i s'han retirat un total de 130 productes per la seva perillositat.


Una altra inspecció ha consistit en verificar si els centres de bronzejat estan donats d'alta i si compleixen amb la normativa adequada. Dels 31 que s'han inspeccionat, 6 no n'han passat la revisió.


Pel que fa a la inspecció de productes alimentaris i industrials, s'ha realitzat una campanya per comprovar si l'etiquetatge es correspon amb allò que es ven. En aquest cas, l'OCIC ha analitzat 12 productes alimentaris de 4 establiments diferents. Tots han passat de manera correcta la anàlisi. Pel que fa als productes industrials s'han examinat 19, dels quals 6 n'han resultat incorrectes.


Una altra campanya de control ha consistit en comprovar si les botigues especialitzades en la venda d'electrodomèstics compleixen amb les normes sobre difusió de la TDT.

Aquesta campanya s'ha dividit en dos accions. La primera és informativa i s'han visitat 10 botigues. La segona fase es dóna si a la primera s'ha incomplert la normativa, però de moment no s'ha portat a terme.


Les rebaixes també són un objectiu de les inspeccions. Durant aquest període, l'OCIC comprova que tots els establiments compleixin amb les normatives adequades i, al mateix temps, aconsellen als consumidors sobre com han d'actuar. Entre les rebaixes d'hivern i d'estiu, es van inspeccionar 23 establiments, dels quals 13 van incomplir la normativa vigent per no disposar de fulls oficials de reclamació o no tenir els cartells almenys en català.


Reus, 24 de gener de 2008

 © Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773