Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

El Ple del Consell Comarcal del Baix Camp aprova les mesures per reduir el dèficit

IMATGES RELACIONADES
Moment del Ple del Consell Comarcal del Baix Camp del 30 de juny de 2010
Moment del Ple del Consell Comarcal del Baix Camp del 30 de juny de 2010

1 de juliol de 2010


El Ple del Consell Comarcal del Baix Camp del 30 de juny de 2010 ha aprovat per unanimitat de totes les forces polítiques representades (PSC, CiU, ERC, PP, IC-V i FIC) les mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, que es basen en reduir un 7 % les compensacions econòmiques que pertoquin als consellers i conselleres comarcals, d'un 5 % al personal laboral i de diversos percentatges fins a un 5 % en el cas dels funcionaris de la corporació per als diversos conceptes salarials.

 

 

Les mesures adoptades es remeten al Real Decret Llei 8/2010 del Govern de l'Estat, a la Resolució de 25 de maig de 2010 i al Decret Llei 3/2010 de mesures adoptades per la Generalitat. En tots els casos les mesures s'apliquen des de l'1 de juny de 2010 i no tenen efectes retroactius.

 

 

En el cas dels funcionaris, les reduccions que s'apliquen les taules del Reial Decret Llei 8/2010 per al sou base i les antiguitats, i en un 5 % per al complement específic i el de destí. Per la paga extraordinària de desembre de 2010 també s'aplica la reducció del sou base i l'antiguitat que estipulen les taules del Reial Decret Llei 8/2010, mentre que per a la resta de complements s'aplicaran els nous imports vigents des de l'1 de juny. També es minora en un 5 % les gratificacions, la productivitat i el Fons Social.

 

 

Pel que fa al personal laboral, també se segueix allò que estableix el Reial Decret Llei 8/2010, que implica una reducció del 5 % de les retribucions individuals per a tots els conceptes salarials, amb l'excepció dels treballadors que tinguin uns ingressos inferiors a 1,5 vegades el salari mínim interprofessional.

 

 

Per als càrrecs electes, s'ha adoptat l'acord de reducció del 7 % subscrit conjuntament per la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i per l'Associació Catalana de Municipis (ACM).

 

Aquestes mesures també són d'aplicació en el cas del personal laboral i els gestors/gerents dels organismes autònoms i consorcis dependents de l'ens comarcal.

 

 

El text complert de l'acord es pot consultar a la documentació adjunta.

 

 © Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773