Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Acord per a una una gestió conjunta i integral dels residus al Camp de Tarragona

IMATGES RELACIONADES
L'alcalde de Tarragona i president de la Mancomunitat, Josep Félix Ballesteros i el president del Consorci de la Gestió de Residus i del Consell Comarcal del Baix Camp, Josep Masdeu, després de la signatura
L'alcalde de Tarragona i president de la Mancomunitat, Josep Félix Ballesteros i el president del Consorci de la Gestió de Residus i del Consell Comarcal del Baix Camp, Josep Masdeu, després de la signatura

29 de juliol de 2010


L'alcalde de Tarragona i president de la Mancomunitat d'Incineració de Residus Urbans del Camp de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, i el president del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals del Baix Camp, Josep Masdeu, han signat dimecres, 28 de juliol de 2010, un conveni de cooperació que pretén una gestió integral i conjunta de les plantes de tractament de gestió de residus de què disposen aquests dues entitats. Es tracta d'un gran acord perquè tot l'àmbit territorial realitzi una correcta gestió dels residus, basada en el màxim aprofitament dels residus i de la capacitat de les instal·lacions de tractament. Aquest gran acord és possible per l'aliança entre els dos operadors públics de gestió dels residus del Camp de Tarragona, amb el suport de l'Agència de Residus de Catalunya.

L' objectiu del conveni marc de cooperació és:

  • aprofundir en una correcta gestió global de les diferents fraccions dels residus per aconseguir els màxims aprofitaments (recuperació, reciclatge, valorització energètica) i disminuir el residu finalista a dipòsit controlat

Per a aconseguir aquest objectiu, el conveni marc pretén:

  • que tots els municipis del Camp de Tarragona tinguin el mateix sistema de tractament del residus

La conseqüència d'aquesta actuació conjunta és arribar a l'equilibri dels costos de tractament que apliquen les diferents instal•lacions de tractament dels residus.

Per assolir aquests objectius, el conveni marc preveu:

-    que les instal·lacions de tractament de residus del Consorci (planta de compostatge, planta de transferència i planta mecanicobiològica) s'especialitzin en el triatge de la fracció resta i en el compostatge de la fracció orgànica provinent de la recollida selectiva (FORM)

-    que la instal·lació de tractament de residus de la Mancomunitat (la incineradora) s'especialitzi en la recuperació energètica per combustió del rebuig provinent del triatge i del compostatge

-    el compromís de l'Agència de Residus de Catalunya és finançar i assumir el cost del conjunt de les actuacions per a l'execució de les infraestructures vinculades a aquest Conveni. Aquestes actuacions han d'anar encaminades a millorar els rendiments de les diferents plantes de tractament.

Actors en la Gestió de Residus al Camp de Tarragona

Tant Josep Fèlix Ballesteros com Josep Masdeu han destacat la voluntat política que significa la signatura d'aquest conveni perquè les dues administracions públiques que tracten el residus al Camp treballin plegades per optimitzar els recursos existents, i perquè tots els residus que generen tots els ciutadans d'aquest àmbit territorial es tractin de la mateixa manera, independentment del municipi d'on provinguin. Per això han significat que l'acord és “un canvi cultural històric de treballar junts per fer-ho millor”.

Tant Masdeu com Ballesteros han incidit especialment que l'acord permet complementar totes les instal•lacions de gestió de residus, des de l'especialització de cadascuna. També han ressaltat que l'acord manca un abans i un després en la gestió i el tractament dels residus al Camp de Tarragona, i han valorat especialment la implicació de l'Agència de Residus en aquest acord.

Per tant, el conveni marc de cooperació entre la Mancomunitat d'Incineració, el Consorci de Gestió de Residus del Baix Camp i l'Agència de Residus de Catalunya defineix un model comú, amb uns processos equivalents de gestió dels residus i amb un mateix circuit de fluxos complementaris que resulten de les característiques específiques de cada instal·lació. Aquest model es visualitza en la següent imatge:

Àmbit d´Actuació

Un cop signat el conveni per la Mancomunitat i pel Consorci de Residus, es trametrà al conseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, Francesc Baltasar, que el signarà com a president de l'Agència de Residus de Catalunya.© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773