Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

El Ple del Consell Comarcal aprova el Reglament d'ajudes d'urgència social

IMATGES RELACIONADES
Ple del Consell Comarcal del Baix Camp del 21 de juny de 2016
Ple del Consell Comarcal del Baix Camp del 21 de juny de 2016

22 de juny de 2016


El Ple del Consell Comarcal del Baix Camp celebrat dimarts 21 de juny de 2016 va aprovar amb els vots a favor de CiU, ERC, CP, PP i Ara el Reglament regulador de la concessió d'ajudes d'urgència social que té per objectiu atendre necessitats bàsiques de les famílies de la comarca relacionades amb alimentació, vestit, allotjament, subministraments bàsics, ajuts per llibres, casals, colònies o despeses d'atenció sanitària. L'objectiu d'aquest document es assegurar millor que aquests recursos socials arriben a les persones que realment ho necessiten.


El Reglament entén com urgència social la situació de necessitat bàsica produïda per un fet puntual, extraordinari i no previst que requereix d'una intervenció immediata els serveis socials bàsics. Amb la seva aprovació, a instàncies del personal tècnic de l'àrea de Serveis Socials, el Consell Comarcal vol regular les prestacions econòmiques, materials o en espècies per tal d'atendre les necessitats socials derivades de situacions d'urgència social de persones usuàries de Serveis Socials, així com els criteris de valoració i el seu procediment de concessió.


Les persones beneficiàries són les persones i/o famílies que viuen o es troben en municipis del Baix Camp on el Consell Comarcal té delegades les competències en serveis socials bàsics, i que es troben en situació de pobresa o exclusió social, i acreditin que es troben en dificultats per a la cobertura de les seves necessitats bàsiques per inexistència i/o insuficiència d'ingressos econòmics.


Els ajuts concedits poden ser a fons perdut o en forma de préstec i en cap cas són ajudes il·limitades ni es poden concedir per temps il·limitat, i estaran subjectes a l'existència de disponibilitat pressupostària dins l'any natural.


La quantia dels ajuts pot variar des d'un màxim de 600 euros l'any per nucli familiar en el cas dels subministraments bàsics a la llar (aigua, llum i gas) i per despeses de lloguer d'habitatge; ajuts de fins a 300 euros en l'atenció a infants i adolescents en risc; o de 150 euros com a màxim en el cas de l'adquisició de llibres de text o material escolar, entre altres situacions.


Durant el Ple, en l'explicació de vot, la CUP va argumentar el seu vot en contra per com s'havia fet el procés de comunicació del Reglament i per considerar que s'havia de tenir en compte a qui beneficiarà. Per la seva banda, Ciudadanos es va abstenir pel seu desacord sobre la gestió que es preveu dels ajuts per llibres.


El Ple també va tractar 7 mocions presentades per la CUP de les quals 3 es van aprovar per unanimitat de tots els grups. Són les feien referència a donar suport al col·lectiu LGTB i per al desplegament de la Llei 11/2014 contra l'homofòbia i la transfòbia; la moció de condemna del franquisme i de suport a les causes contra els crims comesos; i la de suport al banc d'ADN per a les identificacions dels desapareguts durant la Guerra Civil.© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773