Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

L'Oficina d'Habitatge del Baix Camp gestiona 2.977 expedients de segona ocupació el 2016

IMATGES RELACIONADES
Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal del Baix Camp
Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal del Baix Camp

19 de gener de 2017


L'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal del Baix Camp ha fet balanç des seus serveis realitzats el 2016. Durant el passat any, es van gestionar 2.977 cèdules de segona ocupació. Aquesta xifra representa un 10,38% més que l'any 2015 (amb 2.697 expedients tramitats).


Aquest increment es deu a què la normativa vigent respecte a qualsevol tramitació que tingui a veure amb un immoble obliga al propietari a tramitar la cèdula, a més, s'ha agilitzat la tramitació i es pot fer telemàticament. Tot això ha contribuït a facilitar la demanda d'aquest certificat.


L'Oficina d'Habitatge del Baix Camp, a banda de tramitar aquestes cèdules, gestiona programes socials d'habitatge com:

  • Les ajudes existents al lloguer.
  • Les ajudes d'urgència social (per impagaments puntuals).
  • Les inscripcions al Registre de l'Habitatge de Protecció Oficial.

Dintre d'aquests serveis s'han gestionat 81 expedients de prestacions permanents al lloguer, 1 expedient d'ajut de prestació d'urgència especial per situacions d'emergència, 2 contractes de lloguer signats i la tramitació d'1 ajut per a la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial.


A banda, també es van tramitar 4 ajuts per obres d'arranjament en l'interior d'habitatges de persones grans, 264 expedients sota subvenció de Lloguer (MIFO) i la supervisió de 24 contractes de lloguer el 2016.


L'Oficina d'Habitatge ofereix un servei gratuït en col·laboració amb els diferents ajuntament de la comarca i amb el suport de la Generalitat de Catalunya que consisteix en un sistema de mediació en el mercat immobiliari a fi d'incrementar l'oferta de lloguer a preus moderats a la comarca. La Borsa de Mediació per al Lloguer Social es nodreix d'habitatges nous o existents del mercat lliure que estan desocupats.


El servei també es fa càrrec de la tramitació, gestió i redacció dels contractes. Durant tot el temps que l'habitatge està llogat es garanteix informació i assessorament a propietaris i llogaters, així com el seguiment de la relació contractual i del bon ús dels habitatges.


Per consultar més informació sobre l'Oficina d'Habitatge que gestiona el Consell Comarcal del Baix Camp, podeu accedir clicant aquest enllaç.© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773