Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Secomsa Gestió obre una borsa de treball per contractacions temporals

25 de gener de 2017


Secomsa Gestió, SL, empresa pública depenent del Consell Comarcal del Baix Camp, aprova les bases per regular una borsa de treball per a la selecció d'aspirants que permeti contractar temporalment llocs de treball que s'hagin de cobrir de forma provisional.


L'empresa, encarregada de gestionar el servei de tractament de la fracció resta dels residus municipals, va fer pública les bases i la convocatòria de la borsa a través del BOPT i de la web del Consell Comarcal, el passat 13 de gener. La vigència d'aquesta Borsa és fins el 31 de desembre del 2017 i prorrogable, màxim un any.


Les contractacions que s'oferiran a través d'aquesta borsa seran per cobrir llocs de treball per substitució, circumstàncies de producció o per reforçar la temporada. Les categories professionals que s'inclouen dins de la oferta són:

  • Conductors
  • Palistes
  • Peons de planta, manteniment o jardineria
  • Popistes
  • Mecànics
  • Elèctrics
  • Auxiliars i administratius

Per accedir a la borsa, els aspirants han de complir uns requisits genèrics, com ara ser major de 18 anys, no superar l'edat establerta per la jubilació parcial i tenir la nacionalitat espanyola, ser membre de la UE, o bé, tenir l'autorització administrativa de residència i treball. A banda, s'ha d'acreditar la titulació suficient o experiència mínima exigida en els requisits de cada categoria professional que podeu consultar a les bases de la convocatòria.


Durant el procés de selecció, els sol·licitants hauran d'acreditar uns mèrits a través de concurs i realitzar un entrevista posterior.


Finalment, per presentar les sol·licituds s'ha d'emplenar el model estàndard, la declaració de responsabilitat i portar la documentació esmentada: còpia del carnet d'identitat, currículum vitae actualitzat, declaració de capacitat funcional per l'exercici de la plaça a la qual s'aspira i adjuntar els certificats que acreditin la informació facilitada al currículum.


Per fer arribar la documentació es pot presentar via correu administratiu a la seu de Secomsa Gestió, SL (C/ Dr. Ferran, 8 de Reus 43202), indicant el remitent amb l'adreça completa, de forma presencial al registre d'entrada del Consell Comarcal del Baix Camp (mateixa direcció) o presentant les sol·licituds al centre de treball de l'empresa situat a la Planta de Compostatge de Botarell (Camí de Riudecols s/n, Botarell).


La data termini per presentar les sol·licituds d'accés a la Borsa és fins el 15 de febrer del 2017.


Per consultar més informació sobre les bases i els processos de selecció podeu clicar aquest enllaç.© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773