Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

El Consell Comarcal atorga 193.000 euros en ajuts socials el 2017

IMATGES RELACIONADES
Ajuts a l'escolarització
Ajuts a l'escolarització

Diputació Tarragona i el Consell Comarcal van signar un conveni marc d'actuació
Diputació Tarragona i el Consell Comarcal van signar un conveni marc d'actuació

15 de febrer de 2018


El Consell Comarcal del Baix Camp ha atorgat un total de 193.000 euros en ajuts socials durant el 2017, la major part dels quals s'han destinat a l'escolarització d'infants i joves, i una part menor a ajuts d'urgència social.


Concretament, mitjançant el Pla d'Assistència i Cooperació Municipal amb la Diputació de Tarragona, el Consell Comarcal del Baix Camp van destinar un total de 125.046 euros a ajuts per a l'escolarització, distribuïts de la manera següent:


  • 72.421 euros en llibres i material escolar.
  • 33.102 euros en ajuts a l'escolarització en escoles bressol.
  • 17.873 euros en activitats extraescolars i d'estiu.
  • 1.650 euros en ajuts al desplaçament per a la realització d'estudis no reglats.

D'altra banda, durant el 2017 i amb càrrec al contracte programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, el Consell Comarcal del Baix Camp va destinar 68.000 euros a ajuts d'urgència social. En aquesta partida s'inclouen ajuts destinats a cobrir necessitats bàsiques com l'alimentació, la roba i els subministraments bàsics (aigua, llum i gas) o, fins i tot, els costos de l'atenció sanitària de persones usuàries dels serveis socials comarcals bàsics.


Els ajuts socials que atorga el Consell Comarcal tenen com a finalitat l'atenció de determinades situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques de subsistència en què es troben les persones que no disposen de recursos econòmics suficients per afrontar-les, i que no estan en condicions d'aconseguir-los d'altres fonts. Els ajuts també serveixen per a l'atenció de situacions d'exclusió social, preferentment de famílies amb menors en situació de risc.


Aquestes ajudes, concretament, es destinen a persones i/o famílies que viuen o es troben als municipis on el Consell Comarcal del Baix Camp hi té delegades les competències en serveis socials bàsics (26 municipis de la comarca, tots excepte Reus i Cambrils) i que tenen dificultats per a cobrir les seves necessitats més elementals.© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773