Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Convocatòria del Ple del Consell Comarcal del Baix Camp per aquest dimarts 20 de febrer

IMATGES RELACIONADES
Imatge de l'última sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal
Imatge de l'última sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal

16 de febrer de 2018


El Consell Comarcal del Baix Camp celebrarà aquest dimarts, 20 de febrer, la propera sessió ordinària del Ple comarcal, que tindrà lloc a les 18:00 hores a la Sala d'Actes de la seu de la Corporació.


L'ordre del dia previst per aquesta sessió es resumeix en els punts següents:


1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària anterior, del 19 de desembre de 2017.


2. Informes de la Presidència.


3. Donar compte dels Decrets dictats per la Presidència i la Gerència.


4. Assumptes de la Comissió Informativa de Règim Interior


4.1. Aprovació del Pla dels serveis d'assistència als municipis i d'inversions de la comarca per a l'any 2018, en el marc del conveni de cooperació subscrit amb la Diputació de Tarragona.

4.2. Aprovació de la liquidació definitiva del Patronat Comarcal de Turisme de les Muntanyes de la Costa Daurada.

4.3. Donar compte de la relació de factures pagades durant el període desembre de 2017 a gener de 2018, segons informe de Tresoreria.


5. Assumptes de la Comissió Informativa de Desenvolupament del Territori


5.1. Aprovació del conveni amb els Ajuntaments de la comarca que es vulguin adherir i participar en el projecte denominat “La Bona Brossa” de foment de la recollida selectiva.

5.2. Aprovació inicial del projecte d'ampliació de l'EDAR de Cambrils.


6. Assumptes de la Comissió Informativa de Serveis a la Comunitat


6.1. Aprovació del conveni de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca en matèria de serveis socials.

6.2. Aprovació del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Mont-roig del Camp en matèria de transport escolar, per al curs 2017/2018.

6.3. Aprovació de l'inici del procediment contractació del servei de transport escolar.

6.4. Aprovació de les addendes que regulen la pròrroga per a l'any 2018 dels convenis subscrits amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per desenvolupar el programa de mediació per al lloguer social i de suport a l'Oficina d'Habitatge.


7. Assumptes sobrevinguts


8. Mocions, preguntes i interpel·lacions


8.1. Moció que presenta el grup comarcal de la CUP per impulsar el catàleg de Masos del Baix Camp.

8.2. Moció que presenta el grup comarcal de la CUP sobre el desmantellament de la línia ferroviària de port Aventura a l'Hospitalet de l'Infant.

8.3. Moció que presenta el grup comarcal de la CUP perquè el Consell Comarcal del Baix Camp pengi una pancarta a la façana de la seva seu amb el lema “Llibertat Presos Polítics”.


9. Torn obert de paraules


10. Donar compte de la renúncia al càrrec de conseller comarcal presentada per dos membres del grup ERC-AM© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773