Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

L'Agència Catalana de l'Aigua concedeix recursos al Consell Comarcal per millorar les depuradores de la comarca

IMATGES RELACIONADES
Edar Cambrils
Edar Cambrils

5 de setembre de 2018


L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha resolt concedir al Consell Comarcal del Baix Camp suficients recursos econòmics per millorar l'estat de les depuradores de la comarca. L'import total de les actuacions de millora ascendeix a 330.705,88€. Algunes d'aquestes actuacions ja estan executades mentre que d'altres es troben en fase de licitació o bé ja estan contractades en previsió de ser executades en temporada baixa.

 

A continuació detallem aquestes actuacions:

 

Sistema de Sanejament d'Alforja

 

-    Legalització del compressor existent per un import de 960,63€.

-    Actualització llicència SCADA per un import de 2697,76€.

 

Sistema de Sanejament de Botarell

 

-    Instal·lació de tràmex a l'obra d'entrada i als canals del pretractament per un import de 1591,48€

 

Sistema de Sanejament de Cambrils

 

-    Millora de la circulació i zona de vianants interior a la depuradora per un import d' 11888,11€

-    Substitució Bomba 2 de l'estació de bombament Riudoms per un import de 12690,00€.

-    Augment capacitat dosificació d'oxigen per un import de 50000€.

-    Canvi transformador per un import de 6.066,19€

-    Redacció de projecte de millora de l'estació de bombament de Riudoms per un import de 18.480€.

-    Arranjament emissari de l'estació de bombament de Riudoms per un import de 24.048,29€

-    Arranjament emissari de l'estació de bombament Pi Rodó per un import de 12.480,02€.

-    Arranjament emissari de l'estació de bombament El Dorado per un import de 6.780,39€.

-    Arranjament emissari de l'estació de bombament Centurion per un import de 13.124,08€.

 

Sistema de Sanejament de l'Hospitalet de l'Infant

 

-    Adequació bombament de l'estació de bombament Plaça Pins (substitució caldereria i modificacions d'entrada i llavi sobreeixidor) per un import de 13.934,60€.

-    Instal·lació de reixa automàtica a l'estació de bombament de la Calda d'Oques per un import de 27.630,90€.

-    Desodorització de l'estació de bombament de la Cala d'Oques per un import de 29.150,00€.

-    Substitució de la bomba 2 de l'estació de bombament de la Cala d'Oques per un import de 20.396,26€.

-    Millora del telecontrol a tot el sistema. Substitució PLCs Pins, Cala d'Oques i Basseta per un import de 18.595,46€.

-    Instal·lació línies de vida i punts ancoratge per un import de 5.871,68€

-    Extracció del grup electrogen fora de la zona de corrosió de l'estació de bombament de l'Almadrava per un import de 2.000,90€.

-    Arranjament d'eficiències de l'emissari de l'Almadrava per un import de 4.523,99€

-    Arranjament d'eficiències a l'Emissari de la Plaça Pins per un import de 3.170,20€.

 

Sistema de Sanejament de la Selva del Camp

 

-    Adequació de la zona tamís per un import de 1.343,75€

 

Sistema de Sanejament de Riudecanyes

 

-    Redacció del projecte condicionament EDAR per un import de 2.860€

-    Desplaçar sobreeixidor mina regants per un import de 401,68€.

 

Sistema de Sanejament de Riudecols

 

-    Desmuntatge del decantador secundari per un import de 4.620€

 

Sistema de Sanejament de Riudoms

 

-    Instal·lació reixa automàtica per un import de 13.585€

 

Sistema de Sanejament de Vandellòs

 

-    By-pass dessorador per un import de 4.339,96

-    Susbsitució airejador per un Fring per un import de 10.760,72€

 

Sistema de Sanejament de Vilaplana

 

-    Instal·lació escomesa elèctrica per un import de 6.713,83€

 

 © Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773