Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

El Ple aprova l'adjudicació del contracte d'execució de l'obra d'ampliació de l'EDAR de Cambrils

IMATGES RELACIONADES
Ple del Consell Comarcal del Baix Camp del 19 de juny de 2018
Ple del Consell Comarcal del Baix Camp del 19 de juny de 2018

18 de setembre de 2018


El Ple del Consell Comarcal del Baix Camp del passat 18 de setembre va aprovar, per 30 vots a favor i 3 abstencions de la CUP, l'adjudicació del contracte d'execució de l'obra d'ampliació de l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Cambrils per un import de 1.424.034,06 € més IVA a l'empresa Aquambiente Servicios para el Sector del Agua SAU. El projecte ja es va aprovar el passat 20 de febrer de 2018 pel ple del Consell Comarcal i el 17 d'abril de 2018, també el Ple del Consell Comarcal va aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l'Agència Catalana de l'Aigua, entitat que finança el projecte valorat inicialment per un import d'1.966.724,11 € més IVA. El termini màxim d'execució de l'obra és de 8 mesos.


Cal recordar que el projecte consisteix sobretot en l'ampliació de la capacitat d'aireació del reactor biològic, a més d'altres mesures complementàries com ampliar la zona de deshidratació, l'emmagatzematge de fangs o millores en el pou de recepció de cubes.


El problema principal a resoldre és que les aigües residuals arriben a la depuradora amb una càrrega contaminant molt superior a la que pot tractar el reactor biològic actual de manera adequada, la qual cosa provoca molèsties per males olors i, a més, alguna vegada la qualitat de l'aigua depurada no compleix els paràmetres exigits per la normativa.


El Ple també va aprovar, per unanimitat, l'increment retributiu del personal per a l'any 2018, segons la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat, de manera que l'any 2018 les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior a l'1,5 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2017, en terme d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa als efectius de personal com a l'antiguitat del mateix. I si l'increment del Producte Interior Brut preus constants en 2017 aconseguís o superés el 3,1 per cent s'afegirà, amb efectes d'1 de juliol de 2018, un altra 0,25 per cent d'increment salarial.


De fet, tots els punts de l'ordre del dia es van aprovar per majoria absoluta excepte la moció presentada pel grup de la CUP en relació a les actuacions i agressions de grups d'extrema dreta a la Comarca del Baix Camp, que va ser rebutjada pels grups del PDeCAT, CP, PP, C's i Ara.


Cal recordar que les videoactes dels plens dels Consell Comarcal del Baix Camp es poden consultar en línia.© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773