Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

L'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor del Consell Comarcal del Baix Camp ha rebut durant l'any 2018 un total de 1050 consultes

IMATGES RELACIONADES
Imatge de l'Oficina de Consum del Baix Camp
Imatge de l'Oficina de Consum del Baix Camp

13 de febrer de 2019


L'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor (OCIC) del Consell Comarcal del Baix Camp ha rebut durant l'any 2018 un total de 1050 consultes, 762 reclamacions, 36 queixes i 9 denúncies.

 

Pel que fa als sectors més reclamats, el de telefonia continua al capdavant, representant un 36% del total tramitat. Els motius segueixen sent els ja coneguts, com ara les controvèrsies que tenen a veure amb la facturació indeguda tenint en compte l'acordat en l'inici del contracte, els serveis no prestats pels consumidors i que no obstant són facturats per les companyies telefòniques, com ara els serveis premium o de tarifació addicional, les dificultats i obstacles que les companyies imposen a l'hora de sol·licitar la baixa dels servei i per últim, les suplantacions d'identitat en el moment d'iniciar la contractació.

 

El segueixen els subministraments bàsics (llum, aigua i gas) amb un 12%. Segueix sent un aspecte molt notori el fet de rebre factures amb un import molt elevat i que provenen de presumptes anomalies detectades per manipulació del comptador i que en la gran majoria d'ocasions, les persones reclamants no en tenen constància.

  

Tenint en compte la distribució de les reclamacions de cada municipi de la comarca, és Reus la població amb major nombre amb un total de 499 que es tradueix amb un 65,4% del total. La segona població amb major nombre de reclamacions és Cambrils, amb el 9,3% del total.

  

Pel que fa a les reclamacions resoltes per mediació, en total, l'OCIC del Baix Camp ha resolt 577 sol·licituds per mediació, de les quals, gairebé el 56% del total s'han resolt amb un acord per mediació, ja sigui perquè s'ha atès la totalitat de la petició del reclamant o bé perquè s'ha arribat a un acord que acontenti a cadascuna de les parts.

  

Referent a les actuacions realitzades en matèria d'arbitratge, durant el 2018 s'han dictat un total de 60 laudes. Cal recordar que l'arbitratge és un sistema gratuït i que els laudes són vinculants i tenen el mateix efecte que una sentència judicial.

  

Per últim, també s'han realitzat activitats formatives a consumidors en general a Reus i a la Selva del Camp.

 © Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773