Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Ple del Consell Comarcal del Baix Camp el proper 24 de setembre

IMATGES RELACIONADES
Consell Comarcal del Baix Camp
Consell Comarcal del Baix Camp

19 de setembre de 2019


Dimarts 24 de setembre de 2019, a les 18 hores, tindrà lloc a la seu del Consell Comarcal del Baix Camp (Dr. Ferran, 8 de Reus), la sessió ordinària del ple de l'ens comarcal, en la que prendrà possessió del càrrec de consellera comarcal del grup JUNTS Gemma Pahí Llort, la regidora de l'Ajuntament de Castellvell del Camp, que substituirà Josep Rabascall, alcalde de Maspujols mort per un infart el passat mes d'agost i que tot just havia pres possessió de l'escó comarcal en el Ple del passat 23 de juliol. A banda d'aquest assumpte, els 33 consellers i conselleres comarcals tractaran les qüestions plantejades en el següent ordre del dia:


Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de 23 de juliol de 2019 

1.- Sessió de Ple extraordinària i urgent. Organigrama Mandat 2019/2023


Jurament o promesa i presa de possessió del càrrec de consellera comarcal i assignació de representacions

2.- Jurament o promesa i presa de possessió de la Sra. GEMMA PAHÍ LLORT com a consellera comarcal i assignació de representacions en relació al grup de JUNTS


Informe de la Presidència


Donar compte dels Decrets dictats entre el 15 de juliol i 12 de setembre de 2019

3.- Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 9 al núm. 138 de 2019


Assumptes de la Comissió Informativa de Règim Interior

Aprovació de la revalorització salarial del personal del Consell amb efectes d'1 de juliol de 2019

4.- Aprovació de la revalorització salarial del 0,25 %, amb efectes d'1 de juliol de 2019, per l'increment constant del PIB de 2018.

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2019

5.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2019

Donar compte del Pla biennal de control elaborat per la Intervenció per als anys 2019 i 2020

6.- Pla biennal de control

Donar compte dels pagaments realitzats des del 15 de juliol al 31 d'agost de 2019

7.- Factures pagades 15-7 al 31-8 de 2019


Assumptes de la Comissió Informativa de Desenvolupament del Territori

Aprovació de la convocatòria i les Bases d'ajuts per a l'arranjament de camins municipals, any 2019

8.- Aprovació de les Bases i la convocatòria per a la concessió d'ajuts per a l'arranjament de camins de titularitat municipal, any 2019.


Assumptes de la Comissió Informativa de Serveis a la Comunitat

Aprovació del conveni amb l'Ajuntament de Cambrils en matèria de transport adaptat

9.- Aprovació del conveni amb l'Ajuntament de Cambrils en matèria de serveis socials

Aprovació de la incorporació d'una fitxa de servei al contracte programa de 2019

10.- Fitxa 44: contractació d'una persona dinamitzadora cívica per a l'emancipació juvenil


Assumptes sobrevinguts


Aprovació del Codi de Conducta i de Bon Govern dels membres electes i personal de direcció


11.- Codi de Conducta i Bon Govern dels membres electes i personal directiu del Consell Comarcal

Mocions, preguntes i interpel·lacions


Moció que presenta el grup d'AMUNT en defensa dels productors de fruita seca

12.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP COMARCAL D'AMUNT (Cup) EN DEFENSA DELS PRODUCTORS DE FRUITA SECA

Moció que presenta el grup d'AMUNT en rebuig al projecte de llei de contractes de serveis a les persones

13.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP D'AMUNT (CUP) EN REBUIG AL PROJECTE DE LLEI DE CONTRACTES DE SERVEIS A LES PERSONES


Torn obert de paraules
© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773