Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Primer Ple del Consell Comarcal del Baix Camp 2020

IMATGES RELACIONADES
Consell Comarcal del Baix Camp
Consell Comarcal del Baix Camp

17 de febrer de 2020


El proper dimarts 18 de febrer tindrà lloc la sessió ordinària del primer Ple del Consell Comarcal del Baix Camp de l'any 2020 (C/ del Doctor Ferran, 8, Reus), a les 18 hores, amb el següent ordre del dia:


Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de 17 de desembre de 2019 (6/2019-6M19/23)

1.- Ple sessió ordinària (6/2019-M19/23).


Informes de la Presidència


Assumptes de la Comissió Informativa de Règim Interior

2.- Aprovació de l'increment retributiu per a l'any 2020 segons el RD llei 2/2020.

3.- Aprovació de la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball per classificar dins el Grup A2 la plaça de Tècnic/a de Joventut d'acord amb la valoració de llocs de treball.

4.- Aprovació de la pròrroga del contracte de subministrament de carburant a domicili i per a calefacció i maquinària, a través del servei de la Central de Contractació.

5.- Donar compte de les factures pagades a proveïdors durant el mes de desembre de 2019 i informe sobre la mitjana del termini de pagament.

6.- Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 133 de 2019 al núm. 24 de 2020.


Assumptes de la Comissió Informativa de Desenvolupament del Territori

7.- Aprovació del conveni amb el Consorci per a la Gestió de Residus al Baix Camp en relació a la gestió de les instal·lacions del Centre Comarcal de Gestió de Residus.

8.- Aprovació del conveni amb l'ACA per al finançament i execució de les obres de "Reposició de l'EBAR de Riudoms al sistema de Cambrils" i aprovació inicial del projecte tècnic.


Assumptes de la Comissió Informativa de Serveis a la Comunitat

9.- Aprovació de l'expedient de contractació del servei de transport escolar obligatori (inclòs acompanyant).

10.- Aprovació de l'expedient de contractació de la concessió de serveis de menjador escolar.

11.- Aprovació del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Riudoms per regular la cessió d'ús d'espais municipals per a l'aula del projecte comarcal Òmnia.


Declaracions, Mocions, preguntes i Interpel·lacions

12.- Aprovació de l'adhesió al Manifest del 8è Congrés Nacional de la Gent Gran de Catalunya.

13.- Proposta de Moció que presenta el grup de JUNTS contra el Decret Digital.

14.- Moció que presenta el grup comarcal de Ciudadanos Partido de la Ciudadania Baix Camp de suport als òrgans constitucionals i per instar a l'actual Govern d'Espanya a no realitzar concessions als grups independentistes.

15.- Moció que presenta el grup comarcal de Ciutadans Partit de la Ciutadania Baix Camp per a la reprovació i dimissió de l'actual Síndic de Greuges, Rafael Ribó.

16.- Moció que presenta el Grup comarcal CUP-AMUNT en relació als incidents del complex petroquímic del Camp i el model econòmic.

17.- Moció que presenta el grup comarcal CUP-AMUNT en relació a la creació d'una Agència Comarcal d'Energia.

18.- Pregunta i Prec que formula el Grup comarcal CUP - AMUNT per a la sessió de Ple de 18/2/2020.


Assumptes sobrevinguts


Torn obert de paraules
© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773