Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Sessió extraordinària del Ple, dimarts 10 de març de 2020

IMATGES RELACIONADES
Consell Comarcal del Baix Camp
Consell Comarcal del Baix Camp

6 de març de 2020


El 10 de març de 2020, a les 18h, tindrà lloc una sessió extraordinària del Ple del Consell Comarcal del Baix Camp, a la seu de l'entitat (carrer del Dr Ferran, 8), amb el següent ordre del dia:

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de 18 de febrer de 2020

Assumptes de la Comissió Informativa de Règim Interior.

  1. Aprovació de la sol·licitud de subvenció als fons FEDER i l'encàrrec de gestió a SECOMSA
Torn obert de paraules
© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773