Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Nova nau per compostar fins a 18.000 tones l'any de fracció vegetal

IMATGES RELACIONADES
Planta del Centre Comarcal de Gestió de Residus al Baix Camp
Planta del Centre Comarcal de Gestió de Residus al Baix Camp

16 de març de 2020


Han començat les obres d'una nova nau al Centre Comarcal de Gestió de Residus que gestiona l'empresa pública comarcal SECOMSA. El projecte de la nau, que serà oberta i tindrà 8 trinxeres airejades, té una capacitat de tractament de la fracció vegetal de 18.000 tones l'any i ha estat licitat per un pressupost final de 889.047,62 euros.


L'objectiu de la construcció és millorar el procés de compostatge de l'elevat excedent de fracció vegetal que l'empresa tracta cada any, provinent de la recollida domiciliaria de diversos municipis i de les empreses de jardineria dels municipis que reben el servei de SECOMSA: la totalitat del Baix Camp i també a algunes poblacions de l'Alt Camp, el Baix Penedès, el Tarragonès, la Ribera d'Ebre, el Priorat i la Terra Alta.


La nau tindrà una superfície d'uns 1.600 m2 i una estructura prefabricada de formigó, coberta de planxa d'acer, sense tancaments. Aquesta se situarà a la zona anomenada “la campa del vegetal”, que és un terreny sense paviment. A l'interior de la nau es construiran vuit trinxeres airejades per un sistema de ventilació d'impulsió, que facilitarà el procés aerobi necessari per al compostatge de la fracció vegetal.


Gràcies a les noves trinxeres, el tractament de l'excedent de fracció vegetal donarà sortida a l'elevat nombre de tones d'aquesta fracció que entra a la planta de compostatge del Centre Comarcal de Gestió de Residus, amb una mitjana d'unes 17.000 tones anuals. D'aquesta manera s'arribarà a la temperatura adequada per eliminar els patògens i s'assolirà el grau de maduresa correcte en el temps requerit. Les trinxeres funcionaran de la següent forma:

  • Fermentació intensiva de la fracció vegetal triturada durant una residència del residu de 3 a 4 mesos.
  • Garbellament d'aquesta fracció per extreure la fracció fina, que té una mida entre 0-30mm, i per poder comercialitzar-lo com a compost de fracció vegetal. Les altres dues fraccions s'utilitzaran com a estructurant.
  • Redirecció de les fraccions garbellades amb una mida superior a 30mm a la planta mecànica-biològica i a la planta de compostatge, ja que aquesta fracció s'utilitza com a estructurant:
    • En el primer cas aniran conjuntament amb la matèria orgànica residual (MOR) que entra a digestió anaeròbia.
    • En segon cas aniran amb la fracció orgànica procedent de la recollida selectiva dels residus municipals (FORM) en el procés de compostatge.

El projecte ha estat encarregat pel Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals del Baix Camp i realitzat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Baix Camp. El pressupost màxim de licitació estava definit en 977.851,09 euros (IVA inclòs). Finalment l'obra ha estat adjudicada a l'empresa Construcciones Asensio, SL per un pressupost final de 889.047,62 euros (IVA inclòs). Segons la cronologia presentada en la seva oferta i recollida en el contracte, l'empresa ha de fer efectiva l'execució de l'obra en un termini màxim de 6 mesos.
© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773