Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Acord per millorar el sanejament de les aigües residuals de la comarca

IMATGES RELACIONADES
Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Cambrils
Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Cambrils

14 de maig de 2020


El Consell Comarcal del Baix Camp i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) impulsen millores en la gestió i el tractament de les aigües residuals de la comarca mitjançant un acord amb una vigència de 4 anys i una inversió d'1,5 milions d'euros, que seran aportats per l'Agència en dos anys (2020 i 2021).


El president del Consell Comarcal del Baix Camp, Joaquim Calatayud, i el director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Lluís Ridao, han signat digitalment aquest conveni que es concentra en les millores de l'estació de bombament de la riera de Riudoms al terme municipal de Cambrils, una actuació que està prevista en la planificació hidrològica vigent (2016-2021). Aquesta infraestructura s'encarrega d'impulsar les aigües residuals generades Cambrils cap a la depuradora del municipi, on són tractades i aportades al mar.


Els treballs, que es duran a terme entre el 2020 i el 2021, aniran a càrrec de l'Agència Catalana de l'Aigua, mentre que el Consell Comarcal del Baix Camp s'encarregarà d'executar les obres, obtenir els terrenys necessaris i dur a terme la tramitació dels expedients requerits. Un cop l'actuació quedi enllestida i en servei, el Consell Comarcal assumirà la seva titularitat.
© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773