Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Primer Ple telemàtic en la història del Consell Comarcal del Baix Camp

IMATGES RELACIONADES
Reunió setmanal de la Junta de Portaveus per informar sobre l'acció comarcal per la COVID-19
Reunió setmanal de la Junta de Portaveus per informar sobre l'acció comarcal per la COVID-19

20 de maig de 2020


El proper dimarts, 26 de maig, a les 18h, tindrà lloc el primer Ple telemàtic del Consell Comarcal del Baix Camp, que a més es retransmetrà en directe a través del canal de Youtube del Consell Comarcal del Baix Camp.


Tot i ser la primera sessió plenària virtual, el Consell Comarcal ja ha realitzat telemàticament juntes de govern, comissions informatives i juntes de portaveus. Precisament, des del passat 15 d'abril, la Junta de Portaveus del Consell Comarcal del Baix Camp s'ha reunit setmanalment per iniciativa del president, Joaquim Calatayud, per tal d'informar totes les persones representants dels grups comarcals de les accions que s'han anat seguit des de l'ens comarcal per adaptar el funcionament de l'entitat a les necessitats sorgides de la COVID-19. Alhora, en aquestes trobades setmanals també s'han recollit les propostes i aportacions dels diferents grups comarcals. La Junta de Portaveus també inclou la presència de les vicepresidències comarcals.


Pel que fa a la sessió plenària del Consell Comarcal prevista per al 26 de maig, l'ordre del dia és el següent:


Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió de 10 de març de 2020

 1. Ple (sessió extraordinària 2/2020 - 8 M19/23).


  Informe de la Presidència.


  Assumptes de la Comissió Informativa de Règim Interior.


 2. Donar compte del Decret de Presidència d'aprovació de la liquidació del pressupost del Consell Comarcal de 2019.
 3. Aprovació del conveni amb l'Ajuntament de Capafonts per a la prestació de serveis d'assistència tècnica.
 4. Aprovació de la declaració de compatibilitat que es reconeix a favor d'una empleada per exercir una segona activitat en el sector privat.
 5. Aprovació del nomenament del Senyor Josep Maria Puig i Tàrrech per representar el Consell Comarcal a l'Assemblea General de l'AIE APPORTT.
 6. Aprovació de la modificació de les Bases que regulen la Borsa per a la contractació de personal temporal per incorporar el lloc de treball de Tècnic/a de Joventut.
 7. Ratificació de l'acord de la Junta de Govern que aprova la creació de la Comissió per elaborar la proposta de Protocol General de Seguretat i Salut en el treball pel COVID-19.
 8. Ratificació de l'acord de la Junta de Govern que aprova el nou conveni amb la Diputació de Tarragona per optimitzar la prestació de serveis municipals (2020-2023).
 9. Donar compte de les factures pagades a proveïdors durant els mesos de gener a març de 2020 i informe sobre el termini mig de pagament.
 10. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 25 al núm. 117 de 2020.


  Assumptes de la Comissió Informativa de Desenvolupament del Territori.


 11. Aprovació de la pròrroga de l'annex al conveni subscrit amb l'Ajuntament de Pratdip per a la prestació de serveis en l'àmbit de la gestió de l'aigua a la urbanització Planes del Reis.
 12. Aprovació del conveni amb l'Ajuntament de Prades per a la delegació de la gestió de l'EDAR.


  Assumptes de la Comissió Informativa de Serveis a la Comunitat.


 13. Ratificació de les Resolucions de suspensió dels contractes de transport i menjador escolar.
 14. Aprovació dels convenis amb els Ajuntaments i les AMPA's per regular l'encàrrec de gestió dels serveis de menjador escolar per al curs 2020/2021.
 15. Esmena: Renovació del conveni amb l'Ajuntament de Riudoms per gestionar el servei de menjador escolar per al curs 2020/2021.
 16. Bases i convocatòria d'AiM per al curs 2020/2021 i conveni amb l'Ajuntament de Reus.
 17. Aprovació del conveni amb els Ajuntaments en matèria de Serveis Socials per a l'any 2020 i donar compte de l'addenda al contracte programa de 2020.


  Mocions, preguntes i interpel·lacions.


 18. Moció que presenta el grup comarcal d'AMUNT-CUP per crear una Targeta Moneder Social.
 19. Moció que presenta el grup comarcal de Ciutadans Partido de la Ciutadania Baix Camp per una Taula de Treball a l'àrea de Turisme i Promoció econòmica.
 20. Moció que presenta el grup comarcal d'AMUNT-CUP per potenciar els productors locals i el consum responsable al territori.
 21. Moció que presenta el grup comarcal AMUNT-CUP per la depuració d'aigües residuals amb sistemes naturals.
 22. Moció que presenta el grup comarcal AMUNT- CUP per reclamar la continuïtat dels punts de guaita per a la prevenció d'incendis.
            Torn obert de paraules© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773