Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Recomanacions de Consum per fer compres a distància

IMATGES RELACIONADES
Imatge d'arxiu
Imatge d'arxiu

29 de setembre de 2020


L'Agència Catalana del Consum i l'Oficina de Consum de Reus i Baix Camp informen dels punts que cal tenir en compte en les compres a distància, que són les que es realitzen sense la presència física simultània de la persona empresària i la consumidora. Aquestes s'efectuen mitjançant una tècnica qualsevol de comunicació a distància i dins un sistema de contractació a distància organitzat per l'empresa. Els mitjans més habituals de contractació a distància són: les botigues virtuals a Internet, el correu postal, la telebotiga de la televisió, el telèfon o el correu electrònic.


Informació prèvia a la compra

 • Abans que la persona consumidora realitzi la compra de productes o el contracte de serveis, la persona empresària ha de facilitar informació clara i comprensible sobre determinats aspectes, com ara les característiques principals del producte o servei; les dades d'identificació de la persona empresària; el preu total i, si s'escau, les despeses addicionals; els procediments de pagament, lliurament i execució; el dret de desistiment o política de devolució, i la garantia legal.
 • En cas que es tracti d'una botiga virtual cal comprovar que tingui un web mínimament acurat, amb dades de contacte i informació detallada dels seus productes. També convé comparar preus i desconfiar si es detecten grans diferències. Una altra opció és buscar per la xarxa l'opinió d'altres persones consumidores sobre l'empresa.
 • Les empreses no poden fer visites o trucades comercials sense el consentiment previ del consumidor o de la consumidora. Davant d'aquestes visites o trucades cal ser prudent i no precipitar-se a l'hora de comprar o contractar. Per tant, convé no facilitar dades personals, dades bancàries o factures anteriors si no se n'està ben segur ni tampoc acceptar o signar res que no s'entengui.

Pagament

En el cas d'Internet les opcions de pagament són diverses:

 • Contra reemborsament. El pagament es realitza en efectiu en el moment de rebre el producte.
 • Amb targetes:
  • De prepagament. Es poden recarregar amb l'import exacte de les compres.
  • De crèdit. Cal facilitar el número de targeta, la data de caducitat, el nom del titular i, com a mesura addicional de seguretat, el CCV2 o xifra de tres o quatre dígits que apareix en la zona posterior de la targeta, al costat de la signatura.
 • Des del telèfon mòbil. L'aplicació mitjançant la qual es realitza el pagament ha de ser segura i fiable.
 • Passarel•les de pagament segur (Paypal). Són plataformes intermediàries entre el client o clienta, el seu banc i l'empresa de venda en línia. El seu ús vincula les dades bancàries amb un compte d'usuari. Per tant, a l'hora de pagar l'única informació que cal facilitar a la botiga electrònica és el nom d'usuari i la contrasenya de Paypal.
 • Per transferència bancària. Si l'entitat bancària del client o la clienta és diferent a la de la persona consumidora, el pagament no és immediat i pot trigar uns dies a fer-se efectiu. La botiga en línia no tramita l'enviament de la comanda fins que no verifica la recepció de la transferència. Aquesta pot ser l'opció menys segura i, per tant, només convé triar-la per a la compra en botigues confiança.
 • Domiciliació bancària. És útil per a la contractació de serveis que es paguen periòdicament.

D'altra banda, per confirmar que la pàgina és segura, en el moment d'efectuar el pagament, l'adreça ha de canviar d'http a https i a la part inferior del navegador hi ha d'aparèixer un cadenat tancat. Una vegada realitzada la compra del bé o la contractació del producte, la persona venedora ha d'enviar al consumidor o consumidora una factura, un tiquet o un justificant de la transacció.


Lliurament del producte o prestació del servei

El lliurament del producte o la prestació del servei s'ha de realitzar dins dels 30 dies posteriors a la realització de la compra, excepte si a l'oferta s'indica un altre termini. Si la persona empresària no compleix el termini, la persona consumidora por resoldre el contracte i reclamar les quantitats abonades.

L'enviament via postal del producte ha de complir els següents requisits:

 • Contenir l'adreça de contacte de l'establiment, la factura corresponent, la garantia i el formulari de desistiment.
 • Fer-se, almenys, tots els dies laborables, de dilluns a divendres, excepte en el cas de concórrer circumstàncies o condicions geogràfiques especials.
 • Lliurar-se al destinatari o la persona que aquest autoritzi o dipositar-se als casellers postals o a les bústies domiciliàries, individuals o col•lectives.

Dret de desistiment

Aquest dret és obligatori en les compres a distància. La persona consumidora disposa d'un període mínim de 14 dies per retornar la compra o desistir del contracte. En aquest cas, la persona empresària té l'obligació d'abonar els diners en un termini màxim de 14 dies naturals des que n'és coneixedora. Podeu trobar més informació sobre el dret de desistiment en quest enllaç.


Manca de disponibilitat del producte

En cas que els béns sol•licitats no estiguin disponibles, l'empresari o empresària ha d'avisar a la persona consumidora perquè pugui recuperar les quantitats abonades en un termini màxim de 14 dies. En alguns casos el bé o el servei contractat es pot substituir per un altre de característiques semblants sense cap augment de preu, però cal que la persona empresària n'hagi informat prèviament la persona consumidora.
© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773