Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Nova prestació per gaudir d'activitats de lleure educatiu a Catalunya

IMATGES RELACIONADES
Imatge d'arxiu de la Generalitat de Catalunya
Imatge d'arxiu de la Generalitat de Catalunya

20 de juliol de 2020


El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya obre una nova convocatòria d'ajuts a famílies en situació de vulnerabilitat. En aquest cas es tracta d'una prestació extraordinària per promoure el lleure educatiu dels nens, les nenes i el jovent a Catalunya. L'ajut es pot sol•licitar a partir del 15 de juliol, fins a l'exhauriment del pressupost, i com a màxim fins a les 15h del 14 de setembre de 2020.


Requisits de la persona sol•licitant

  • Tenir més de divuit anys.
  • Inscriure els nens, les nenes o el jovent a càrrec, d'entre 3 i 17 anys, a una activitat d'educació en el lleure a Catalunya.
  • Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
  • Que la unitat familiar tingui ingressos bruts inferiors als 25.180,44 euros anuals (es considera que els ingressos bruts de la unitat familiar són inferiors a aquest import si aquests no superen els 12.590,22 euros en el període comprès entre l'1 de gener i 30 de juny de 2020).
  • La prestació és compatible amb altres ajuts si la suma mensual dels ingressos de la família no supera el límit establert de 25.180,44 euros anuals.

Condicions de les activitats

  • Han de tenir lloc entre el 22 de juny i el 13 de setembre de 2020.
  • Per a les activitats amb pernoctació: la durada mínima ha de ser de 7 dies (no cal que siguin consecutius).
  • Per a les activitats sense pernoctació: la durada ha de ser de 5 hores al dia com a mínim.

Quantitat de l'ajut

  • 100 euros si l'activitat de lleure educatiu implica pernoctació i 80 euros si no n'implica.
Com fer la sol•licitud
© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773