Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

El servei de transport escolar engega el nou curs amb 1.267 alumnes

IMATGES RELACIONADES
Imatge d'arxiu
Imatge d'arxiu

7 d'octubre de 2020


El servei de transport escolar gestionat pel Consell Comarcal del Baix Camp, mitjançant conveni de col•laboració interadministrativa amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, ha començat el curs 2020/2021 amb un total de 1.267 alumnes (24 més que el curs anterior). L'alumnat que rep el servei de transport obligatori (Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria) arriba als 834 usuaris i usuàries, 95 més que al període escolar 2019/20, i el no obligatori als 433, és a dir, 71 menys que el curs passat. D'aquest alumnat de transport no obligatori, 122 persones són de Batxillerat i la resta de centres d'educació especial. Les rutes continuen sent les mateixes 42 que el darrer curs, tant les obligatòries entre diferents municipis (32) com les no obligatòries dins del mateix municipi (10).


Protocol de prevenció de la COVID-19

Seguint el Pla d'actuació per al curs 2020/21 als centres educatius en el marc de la pandèmia, aprovat pel PROCICAT el 3 de juliol, el servei de transport escolar segueix els criteris generals i les adequacions pràctiques següents:


1. Criteris generals

Per tal de limitar els contactes, el Consell fomenta la mobilitat activa (caminar, bicicleta...). En el cas del transport escolar col•lectiu, s'aplica la normativa vigent respecte a les mesures preventives davant la COVID-19.

  1. Al transport escolar, on tots els nens i nenes han d'anar asseguts, es poden utilitzar la totalitat dels seients. Quan el nivell d'ocupació ho permeti, s'ha de procurar la màxima separació entre les persones usuàries.
  2. Tots els nens, nenes i adolescents han d'accedir al transport amb la mascareta posada, a excepció dels casos amb contraindicació, per als quals es requerirà documentació que acrediti la impossibilitat de portar mascareta. Cal fer ús d'aquesta durant tot el trajecte fins arribar a l'aula. En el cas específic de l'alumnat d'Educació Especial, si la distància no es possible, aquest ha de portar mascareta i/o pantalla facial.
  3. A les parades d'autobús escolar, quan es recullen i deixen els infants i adolescents, és important que entre les unitats familiars es mantingui una distància física adequada i es portin posades les mascaretes. Cal evitar l'acumulació de famílies en un espai reduït.

Els centres educatius han de preveure fórmules organitzatives i amb recursos propis per atendre l'alumnat de transport obligatori dins les seves instal•lacions, mentre aquest no pugui accedir a la seva aula amb la resta d'alumnat del mateix grup, per motiu d'organització d'horaris diferenciats d'entrada i sortida. També s'ha de preveure l'espera fins poder accedir al transport escolar de tornada al domicili.


2. Adequacions pràctiques

  1. Les famílies de l'alumnat usuari del transport escolar han de signar una declaració de responsabilitat.
  2. Tothom ha de portar mascareta. En cas contrari, cal presentar un paper mèdic o qualsevol document que acrediti que no es pot portar, a més de mantenir una distància de 1,5 metres.
  3. L'empresa de transport escolar ha de facilitar gel hidroalcohòlic.
  4. Les persones monitores són les encarregades d'organitzar l'ocupació d'espais diferenciats sempre que sigui possible.
  5. L'alumnat ha d'ocupar sempre els mateixos seients.
  6. El centre escolar és el responsable de la coordinació i gestió de la COVID-19 en cas de donar-se algun positiu dins del grup de convivència de l'autocar.
© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773