Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Primera jornada de treball dels Serveis Públics d'Ocupació i Desenvolupament Local de Catalunya

IMATGES RELACIONADES
Un moment de la primera jornada de treball dels Serveis Públics d’Ocupació i Desenvolupament Local de Catalunya
Un moment de la primera jornada de treball dels Serveis Públics d’Ocupació i Desenvolupament Local de Catalunya

13 d'octubre de 2020


L'àrea de Promoció Econòmica i Ocupació del Consell Comarcal del Baix Camp va participar, el passat 9 d'octubre, en la primera jornada de treball dels Serveis Públics d'Ocupació i Desenvolupament Local de Catalunya, que va reunir a Reus una àmplia representació d'aquests serveis d'arreu del país, amb l'objectiu de posar en valor la gestió pública de les Polítiques Actives d'Ocupació-PAO i reivindicar el paper de les administracions locals com a agents clau del desenvolupament territorial.


L'àmplia representació tècnica d'Entitats Locals d'arreu de Catalunya van reclamar el seu reconeixement com a principals actors per a la dinamització socioeconòmica dels territoris, van posar en valor la gestió pública de les polítiques actives d'ocupació i també van traslladar, al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya-SOC i a altres administracions superiors, propostes de treball conjunt per a l'optimització dels recursos públics i l'adaptació i consolidació de programes i projectes dirigits a les persones i a les empreses del país.


Amb la representació tècnica dels Serveis Públics d'Ocupació i Desenvolupament Local de Catalunya, a la jornada de treball es va proposar formalitzar un sistema de treball conjunt de caràcter col•laboratiu que permeti assolir els objectius següents:

  1. Fomentar el reconeixement del paper clau de les entitats locals com a principal actor dels processos de desenvolupament territorial, atesa la seva trajectòria, la proximitat a les persones i les empreses, el coneixement de la realitat i la representativitat democràtica.
  2. Portar a terme el desplegament de la Llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb visió territorial i descentralitzada.
  3. Planificar i treballar conjuntament amb les administracions superiors, principalment el SOC, en l'elaboració dels programes, la seva programació i el pressupost d'aquests tenint en compte les diferents diagnosis territorials i locals.
  4. Accedir a informació sobre el pressupost i la programació del SOC, com a administracions del sector públic amb les quals es comparteix un objectiu comú, per poder anticipar i preparar actuacions en temps real, relacionades amb la situació de crisi.
  5. Flexibilitzar o remodelar els programes en funció de les necessitats dels territoris i de l'evolució de l'economia, de manera que s'adaptin a la diversitat del territori català, a les necessitats actuals, a les sobrevingudes i a les que es manifestin en els propers mesos, de difícil previsió.

Aquesta iniciativa sorgeix de la representació tècnica d'Ajuntaments, Consells Comarcals, Consorcis i Agències de Desenvolupament Local que durant més de 30 anys gestionen les polítiques actives d'ocupació dels seus territoris i comparteixen experiències i inquietuds. La jornada es va celebrar a l'Institut Municipal de Formació i Empresa IMFE Mas Carandell de Reus.
© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773