Baix Camp
Mapa web   |   Contacte

Només el 8,4 % de les consultes de l'Oficina d'Habitatge són presencials en 2020

IMATGES RELACIONADES
Imatge d'arxiu
Imatge d'arxiu

28 de gener de 2021


L'impacte de la COVID en l'activitat de l'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal del Baix Camp s'ha deixat sentir especialment en dues dades. La primera, la dràstica disminució de l'activitat presencial sobretot pel que fa a les consultes. Així, si en 2019 el 41,6 per cent de les demandes d'informació eren presencials en 2020 només ho han estat el 8,4 per cent, mentre s'ha imposat clarament l'atenció per correu electrònic en un 62 per cent dels casos, que en 2019 representava un residual 14,7 per cent. En 2020, l'atenció telefònica ha representat un 29,6 per cent respecte al 43,7 per cent de 2019.


La segona dada que marca l'impacte de la COVID és que en 2020 s'han atès un total de 6.911 consultes, un 29 per cent menys que en 2019, quan es va arribar a les 9.741.


Pel que fa a la tramitació de les cèdules d'habitabilitat, en total es van tramitar 2.047, de les quals només 18 de forma presencial i 1.643 es van tramitar telemàticament, el 80 per cent. En aquest cas, s'ha seguit la tendència iniciada en els últims anys en què la major part de les tramitacions es fan per mitjans telemàtics. A més, en el cas de 386 cèdules tramitades, es va fer inspecció tècnica.


Altres tràmits que es realitzen des de l'Oficina d'Habitatge del Baix Camp són les avaluacions tècniques prèvies i la tramitació de les sol·licituds d'ajuts a la rehabilitació. En 2020 es van gestionar 9 ajuts per a la rehabilitació de l'interior d'habitatges i 13 ajuts més per a la rehabilitació d'edificis unifamiliars i plurifamiliars, ambdós amb la inspecció tècnica inclosa, i es van tramitar el mateix nombre d'ajuts, 9 d'habitatges i 13 per a edificis d'ús residencial.


Ajuts al lloguer i ajuts COVID


Pel que fa als ajuts per al pagament del lloguer, en 2020 es van tramitar 598, un 11 per cent menys que en 2019. A més es van tramitar 2 prestacions d'urgència especial i 83 ajuts de la línia COVID-19.


Per últim, mitjançant el Programa de Mediació per al Lloguer Social d'Habitatges es van supervisar 31 contractes però no es va signar cap de nou.


L'Oficina d'Habitatge del Baix Camp ofereix els seus serveis de forma gratuïta i en col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

© Consell Comarcal del Baix Camp| Dr. Ferran 8 | 43202 Reus | Tel. 977 327 155 | Fax 977 321 773